Fråga facket Fråga facket

Vad vill egentligen moderaterna? 2005

Rapport LO-ekonomerna presenterar i rapporten ”Vad vill egentligen moderaterna?” en analys av moderaternas ekonomiska politik. I rapporten beskrivs dels vilka fördelningseffekter moderaternas politik – med sänkta ersättningsnivåer och sänkta skatter – skulle få. Dels förs en diskussion om vilka effekter förslagen kan komma att få för arbetsutbudet samt effekter för jämställdheten mellan kvinnor och män.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning