Fråga facket Fråga facket

Välfärd med kontroll

Rapport En fungerande välfärdsmodell bygger på generösa ersättningar och bidrag vid de tillfällen i livet då människor inte kan arbeta. Samtidigt innehåller den strikta krav på att ta ett arbete när det är möjligt. Ett försvar av välfärds­modellen förutsätter därför både att ersättningarna förbättras och att kontrollen utvecklas. I kontrast till välfärdsmodellen står den väg som den borgerliga regeringen har slagit in på nu, med ekonomiska incitament, det vill säga stora inkomstskillnader, som styrmedel.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning