Fråga facket Fråga facket

Väljarnas syn på ökande klyftor - Rapport från Kalla Sverige-projektet

Rapport Fram till början av 1980-talet skedde en utjämning i inkomstfördelningen. Därefter har inkomstskillnaderna ökat. En allt större del av inkomsterna hamnar hos en allt mindre del av befolkningen. En opinionsundersökning som Synovate genomfört på uppdrag av Kalla Sverige visar att många väljare tycker att klyftorna i samhället är för stora. 1 000 personer har svarat på frågor. Nästan sju av tio anser att klyftorna i Sverige är ganska eller mycket stora.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning