Fråga facket Fråga facket

Varför föds det så få barn?

Rapport Trots att tiderna är goda i Sverige så ligger barnafödandet kvar på en rekordlåg nivå. Under år 2000 ökade födelsetalen något, från 1,5 barn per kvinna till 1,54. Men fortfarande har födelsetalen aldrig varit så låga som nu.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning