Fråga facket Fråga facket

Vem kan jobba till 67?

Rapport Det finns i dag ingen tillförlitlig uppgift om hur länge arbetarna faktiskt kan arbeta. I diskussionen om vad som behöver göras för att förlänga arbetslivet är det djupt otillfredsställande att inte veta svaret på den frågan. I denna rapport har vi därför bett SCB göra beräkningar av den faktiska medelpensioneringsåldern för olika LO-yrken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förbättrad sjukförsäkring

  • Resultatet visar att medelpensioneringsåldern för hela LO-kollektivet (63,8) ligger en bit under det som av de flesta fortfarande uppfattas som ”ordinarie pensionsålder”, 65 år. Beräkningar visar att idag krävs arbete till 67 års ålder för att uppnå en pensionsnivå i den allmänna pensionen som motsvarar 60-62 procent av slutlönen, under förutsättning att pension tjänats in i heltidsarbete under en period av 47 år. Det betyder att medelpensioneringsåldern för LO-kollektivet är 3,2 år kortare än vad som är behövligt. 
  • Vi kan konstatera att det är långt kvar innan en majoritet av arbetarna uppnår den ”gamla” pensionsåldern 65 år och ännu längre innan en majoritet av dem uppnår den behövliga pensionsåldern på 67 år. Det är således arbetslivets villkor som är det mest angelägna att åtgärda på lång sikt för att en bra pension ska kunna bli verklighet för arbetarna. Det går därför inte att begränsa diskussionen om ett förlängt arbetsliv till att i huvudsak handla om de åldersgränser som finns i pensionssystemet och i kringliggande system. 
  • På kort sikt behövs dock även andra åtgärder som kan underlätta för dem som nu är i slutet av sitt arbetsliv och som i liten utsträckning är hjälpta av en förbättring av arbetslivets villkor. För dem som är utslitna kan en höjning av åldersgränsen för sjukersättning till 67 år vara ett alternativ, i kombination med att regelverket för vem som beviljas sjukersättning blir mer generöst och i vart fall tar hänsyn till ålder.

Rapporten Vem kan jobba till 67? (pdf)

Läs mer

Rapporten Vad får en arbetare i pension? (pdf)