Fråga facket Fråga facket

Vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen

Rapport LO ekonomerna presenterar en rapport om den borgerliga alliansens förslag till jobbavdrag, förändringar i pensionssystemet samt åtgärder för att förmå äldre att stanna kvar längre i arbetslivet. LO-ekonomerna har räknat på kostnaderna för dessa förslag samt vilka effekter de skulle få för sysselsättningen. Detta redovisas i rapporten ”Vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning