Fråga facket Fråga facket

Vem vinner på lägre löner?

Rapport Det senaste året har mycket av samhällsdebatten handlat om hur ungdomar och utrikes födda i ökad utsträckning skall komma in på arbetsmarknaden. Hos många finns det en föreställning om att lägre löner för dessa grupper är lösningen på sysselsättningsproblemet. Tanken är att trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden skall sänkas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning