Fråga facket Fråga facket

Vi gillar förändring – en progressiv agenda för framtidens jobb

Rapport Världen behöver en löneökning! I Sverige vet vi att det är helt avgörande för att arbetstagare och medborgare ska acceptera de förändringar som ny teknik och globalisering för med sig. I USA har den dystra inkomstutvecklingen för den arbetande medelklassen under de senaste fyra decennierna varit avskräckande. Där tas nu viktiga steg mot att höja minimilönerna, så att arbetarna får ta del av vinster och välstånd. Det är goda nyheter för alla. Arbetarna är inte bara löntagare, utan också konsumenter och skattebetalare. Det skriver LO i en rapport som riktar sig till Världsekonomiskt forum i Davos.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket välkomnar förändring

Något nytt håller på att ske på arbetsmarknader runtom i världen. Sedan åtminstone slutet av 1990-talet växer både låg- och högkvalificerade jobb, medan jobben i mellanskiktet minskar. Det här kallas jobbpolarisering och innebär att vi är på väg mot en timglasformad arbetsmarknad. Denna nya strukturomvandling skiljer sig från den traditionella, där jobben som skapades var mer kvalificerade och gav högre löner än de jobb som försvann. Förklaringen är huvudsakligen digitalisering och globalisering. Den snabba tekniska utvecklingen och den allt öppnare världsekonomin innebär stora möjligheter för världens länder, men också betydande utmaningar. 

Konkurrenskraftig ekonomi

I detta papper beskriver vi hur svenska fackföreningar agerat konstruktivt under tidigare strukturomvandlingar, vilket bidragit till att Sverige har en internationellt konkurrenskraftig ekonomi med hög tillväxt, hög sysselsättningsgrad och små inkomstskillnader. När vi blickar framåt har vi därför starka skäl att tro att den svenska modellen med starka fackföreningar inte bara har varit historiskt framgångsrik, utan också är väl lämpad för att möta framtidens utmaningar utan att människor slås ut från arbetsmarknaden och sociala klyftor ökar. 

Facket välkomnar förändring, men den måste mötas med åtgärder som hjälper människor att ställa om och hänga med i utvecklingen.

Rapporten Vi gillar förändring – en progressiv agenda för framtidens jobb (pdf)

Engelsk version (pdf)