Fråga facket Fråga facket

Visbyrapporten 2003

Rapport Inkomstspridningen i Sverige har ökat sedan början av 1980-talet, denna rapport försöker fördjupa kunskapen om vad 1990-talet innebar för fördelningen av inkomster i Sverige och vilka implikationer detta får för förväntningarna om utvecklingen de närmsta åren.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning