Fråga facket Fråga facket

Yttrande över Kommissionens meddelande till Rådet och Europaparlamentet om andra mervärdesskattesater än standardsatserna för mervärdesskatt, KOM(2007)380 slutlig

Remissyttrande Den nuvarande strukturen för mervärdesbeskattning inom EU antogs 1992. Medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa en standardskattesats på minst 15 % och får utöver det ha två reducerade skattesatser på lägst 5 %. De reducerade skattesatserna får tillämpas på ett antal utvalda områden som regleras i momsdirektivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning