Fråga facket Fråga facket

Yttrande över Pensionsåldersutredningens slutbetänkande – SOU 2013:25

Remissyttrande LO delar oron att pensionerna, med en ökande medellivslängd och oförändrad pensionsålder, kommer att bli allt för låga. Utredningen har därför haft ett viktigt uppdrag att se över olika åtgärder som kan förlänga arbetslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning