Fråga facket Fråga facket

Yttrande över promemorian Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring

Remissyttrande Promemorian är en uppföljning till förslaget i ”Promemoria om nya skatteregler för pensionsförsäkring” som remitterades i februari. I dag gäller att privat pensionssparande är avdragsgillt för individerna. Enligt samma princip beskattas inte förmånen av tjänstepension förrän den dag tjänstepensionen faller ut. Avdragsrätten regleras på det området genom att ett bruttolöneavdrag görs för utbetalade löner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning