Fråga facket Fråga facket

LO: Socialförsäkringsministern hotar trygghetssystemet för äldre

Utvecklingen mot en mer rättssäker bedömning och en generösare sjukersättning riskerar nu att stoppas av regeringen med Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i spetsen . I stället för att fortsätta stärka tryggheten för långvarigt sjuka och äldre löntagare vill Tenje montera ner. Det skriver Isabella Selling, utredare på LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Arena 13 januari 2023

Den nya regeringen, med Anna Tenje (M) som äldre- och socialförsäkringsminister, har kastat förslaget om en generösare sjukersättning (tidigare ”förtidspension”) i papperskorgen. Och inte bara det, den trygghetspension som nyligen har införts för personer över 60 år, ser ut att vara hotad.

LO har länge varit drivande i frågan då det påverkar alla de arbetande medborgare som återfinns i LO:s förbund. Det handlar om människor som har slitit ett långt arbetsliv och drabbats av ohälsa. De som blir fattigpensionärer som äldre. Det är en tydlig klassfråga men också en könsfråga, för främst arbetarkvinnor drabbas. På Socialdepartementet finns ett förslag rörande sjukersättning som är redo att gå vidare i lagstiftningsprocessen. Ett välkommet förslag som skulle innebära att reformarbetet för en rimligare och mer rättssäker bedömning av arbetsförmågan fortsätter i rätt riktning. Förslaget har två delar: arbetsmarknaden och varaktigheten.

Idag bedömer Försäkringskassan om den enskilde kan arbeta i ett skyddat arbete, exempelvis inom Samhall. Med förslaget skulle bedömningen vara samma som i sjukpenningen, att arbetsförmågan ska prövas mot ett ”normalt förekommande arbete”. Vilket vore högst rimligt och humant. Den andra delen är varaktigheten. Idag ställer reglerna krav på att arbetsförmågan ska vara ”stadigvarande nedsatt”, vilket i princip innebär för alltid. Med förslaget skulle begreppet ändras till att arbetsförmågan ska vara nedsatt under ”överskådlig tid”. Vilket även det är rimligt eftersom läkaren inte kan göra en prognos för all framtid. Det här förslaget som är redo att sjösättas har Tenje kastat. Hon vill att Sverige ska ha OECD:s hårdaste regler även fortsättningsvis. Utvecklingen mot en mer rättssäker bedömning och en generösare sjukersättning stoppas.

Den 1 september 2022 infördes nya bestämmelser, som innebär att för de som är över 60 år ska arbetsförmågan bedömas mot normalt förekommande arbeten som personen har erfarenhet av under de senaste 15 åren. Syftet är att erbjuda ekonomisk trygghet för personer som har slitit ut sig under arbetslivet och inte längre kan arbeta.

LO välkomnande förändringen om en generösare prövning av arbetsförmågan för äldre. Vi såg detta som en viktig förändring då många som har drabbats av sjukdom efter att ett långt och tufft arbetsliv blir fattiga innan pensionsåldern uppnåtts. Därefter har de förts till den kategori som i media ofta benämns som ”fattigpensionärer” vilket är ovärdigt ett modernt välfärdsland. Den förändringen som infördes i september har inneburit att regelverket för sjukersättning är bättre anpassat till den faktiska situationen som många som drabbats av långvarig sjukdom befinner sig i.

Nu hotas den förändring som gjordes innan den ens har hunnit göra verklig skillnad för vanligt folk. Att det har blivit lättare att förtidspensionera äldre ”rimmar illa med budskapet från samhället om att fler behöver jobba mer och längre”, menar Tenje. När vi äntligen har tagit ett reformsteg i rätt riktning finns det nu risk att allt rivs upp. I stället för att fortsätta stärka tryggheten för långvarigt sjuka och äldre löntagare vill Tenje montera ner. Sjukförsäkringens legitimitet kommer återigen att minska. I stället för att fortsätta arbetet med att bryta utvecklingen som vi har sett de senaste decennierna, med en snabbt ökande social och ekonomisk ojämlikhet, vill Tenje backa tillbaka. De som har slitit ett långt arbetsliv och hoppades på ett mer fullgott försäkringsskydd får se sig lurade.

Isabella Selling, utredare LO