Fråga facket Fråga facket

LO, TCO och Saco uppmanar Sverige att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete

Internationellt Med denna skrivelse uppmanar LO, TCO och Saco Sveriges regering att skyndsamt underställa riksdagen frågan om att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning