Fråga facket Fråga facket

LO, TCO och Sacos inspel till det sociala toppmötet i Porto 7 maj 2021

Internationellt Här kan du läsa om LOs, TCOs och Sacos gemensamma medskick till det sociala toppmötet i Porto den 7 maj 2021.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • Arbetsmarknadens parter, kollektivavtal och den sociala dialogen är en central del för att uppnå full sysselsättning, social trygghet och konkurrenskraft i EU. Den sociala dialogen måste därför stärkas.
  • EU måste beakta medlemsstaternas särart och dessas olika arbetsmarknadssystem. Nuvarande kompetensfördelning ska respekteras.
  • Väl fungerande omställningssystem kommer att spela en viktig roll i omställningen mot en klimatsmart ekonomi. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för kompetensutvecklingen. Vi välkomnar EUs nya utbildningsmål om att minst 60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning varje år.
  • Bra arbetsvillkor och social trygghet är en förutsättning för att få arbetstagare ombord i den digitala och gröna omställningen.
  • För en mer hållbar arbetsmarknad och ekonomi är det viktigt med jämställda villkor. Därför välkomnar vi EU-kommissionens mål om halverat sysselsättningsgap mellan män och kvinnor.