Fråga facket Fråga facket

LOs Kinastrategi

Internationellt I detta strategidokument utvecklas LOs syn och LOs förhållningssätt till Kina ur ett såväl politiskt som ekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten har varit Kinas allt större betydelse för den ekonomiska och politiska utvecklingen i världen samt dess relevans för och påverkan på Sverige, men framförallt LOs och medlemsförbundens medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning