Fråga facket Fråga facket

Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetstagare ska inte tvingas att konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivarna ska följa avtal och lagar. Myndigheterna ska övervaka att lagar och regler följs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

ISBN 978-91-566-2741-5