Fråga facket Fråga facket

Besök i Palestina och Israel var en ögonöppnare

Internationellt Det var en resa för att skapa kontakter med bägge länderna och få en bättre bild av den politiska situationen, inte minst på Västbanken, och se om vi kan göra något projekt tillsammans.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tobias Baudin vid muren i Betlehem.
Riv skiten, kan man läsa på muren som stänger inne palestinier, Foto: Karin Boman Röding

Få en bild av den politiska situationen

Tobias Baudin med ressällskap hos PGFTU.Resan arrangerades av Olof Palme International Center. De arrangerar sådana resor för ledare i arbetarrörelsen och denna resa ordnades för LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.

- Syftet med resan var bland annat att skapa kontakter i Palestina och i Israel och vi hade med oss tankar på, om det finns någon grund för projekt eller något vi kan göra tillsammans. Vi ville också försöka få en bättre bild av den politiska situationen och inte minst situationen på Västbanken med israeliska bosättare och den mur som Israel bygger upp där, berättar Tobias Baudin.

Fokus på arbetares rättigheter

Trots att besöket inföll under semesterperioden blev det många möten. Första besöket var i Nablus där LOs systerorganisation PGFTU har sitt huvudkontor och den svenska delegationen blev mottagna av dess ordförande Shaher Saed.

- Då fokuserade vi på hur vi kan stärka arbetares rättigheter och då också konflikten mellan Palestina och Israel. Besöket gav mycket ur den aspekten att vi fick en bättre förståelse för konflikten.

Stöd för tvåstatslösning

Tobias Baudin och Dr Nabil Shaa, fd utrikesminister och fd chefsförhandlare för PLO. Numera Fatahs utrikeskommissionär.Det finns många som stöder en tvåstatslösning.

- Vi är inte ensamma att tycka det. Det är fantastiskt bra att den svenska regeringen erkände Palestina som stat. De berättade att beskedet mötts av jubel i Palestina. Människor hade viftat med svenska flaggor och det var fest på gatorna.

- Erkännandet gör att fler kan hålla hoppet uppe. Det är så viktigt att hoppet finns om fred genom samtal. Från fackets sida kan vi hjälpa till att hålla hoppet uppe. Vi kan hjälpa till med utbildning och att organisera sig facklig och få bättre rättigheter.

Den tvåstatslösning som både Sverige, EU och FN står bakom innebär att man måste dela Israel efter den gröna linjen som gjordes upp redan 1948.

Israeler ockuperar och tar över

Tobias Baudin visar på kartan hur en grön linje löper efter landsgränsen. Linjen efter gränsen är det internationella samfundet överens om men på flera ställen svänger den in på palestinska områden. Här Åtta meter höga muren. Här vid Betlehem.bygger Israel en åtta meter hög mur med taggtråd. Muren ska bli 70 mil långt och hittills har man byggt ungefär 40 mil och kommer att fortsätta.

- På inkrokningarna i Palestina finns bosättare, israeler som ockuperar mark som tar över städer och också bygger upp egna nya städer på palestinsk mark. Där har Israel ett stort ansvar. Man kan bygga murar men att på det sättet gå in på palestinskt område och bygga en mur är olagligt. Här delar vi bilden av att det är olagligt.

Den starkaste måste ge med sig

Det händer inte mycket när det gäller förhandlingar kring en lösning. Det som också är en del av den stora utmaningen är att det är den största och starkaste som måste ge med sig i en förhandling.

- Palestina anser att det är Israel som är den starkare och större och den bilden stärks av vad vi sett av de krig som förts. Där är det en klar dominans från Israelernas sida. Samtidigt säger Israel att med stöd av arabländerna blir Palestina den starkare parten. Där står man nu.

Tobias Baudin i Hebron. Foto: Karin Boman Röding- Det är väldigt tydligt att Israel måste ta ett steg och att Palestina måste vara öppna för samtal. Samtidigt är det svårt när Israel bygger en mur på palestinskt område. Då måste man börja med att riva muren på palestinsk mark. När man såg muren på plats var det en ögonöppnare, förklarar Tobias Baudin.

Hebron ockuperad spökstad

Ett besök i Hebron på Västbanken var omskakande. Det var en spökstad. Delar av staden var folktom. Ingen bodde där. Det var helt igenstängt.

- Där gick vi på gator som var helt folktomma. Vi såg bara soldater som patrullerade med sina maskingevär. Man hörde inget. Det var helt tyst. De enda som vi stötte på var militären som gick fram väldigt nära och frågade efter våra papper. Det var omskakande eftersom man inte är van.

Bygger nät mot sopkastning

Palestiniernas nätskydd mot sopor.Också i Hebron finns en gräns där det bor palestinier på ena sidan gatan och israeler på den andra. Nere i gränden försöker palestinierna driva en marknad.

- Där kastar israelerna sopor i huvudena på palestinierna så de måste sätta upp nät för att slippa ducka för tepåsar och bananskal. Det var också en fruktansvärd upplevelse att se hur människor kan bli, hur anständighetens gräns passeras.

Hoppet står till ungdomen

Människor lever helt åtskilda. Vägar som israelerna använder får inte palestinierna köra på. Israel har check Points där soldaterna ställer frågor och har gissningslek, gissar vem som är vem på passen och så vidare.

- Vi klarade oss väl. Vi hörde om historier som var mycket värre. Man måste förstå att palestinierna är mycket värre drabbade än vi från Sverige. Vi bär med oss våra rättigheter.

- Man hoppas att ungdomen i framtiden kan bryta att man lever så här segregerat med sina egna bilder av historien. Slutsatsen är egentligen att det viktiga vi kan göra för palestinierna är att få dem att hålla modet uppe.

Vi måste prata med Israel också

Tobias Baudin intervjuas i palestinsk radio om anledningen till besöket i landet.Ett stort ansvar ligger på Israel. Det är viktigt att inte bara jobba i Palestina utan också med Israel. En resa dit planeras nu.

- Nu kom vi dit mitt i semesterperioden så vi kunde inte träffa alla vi ville. Vi måste börja träffa Israel och deras fackföreningar. De måste också inse att ansvaret ligger där men de har också sin sida av verkligheten och historien. Det är viktigt att vi jobbar med både Israel och Palestina.

- Men vårt första syfte är att stärka arbetares rättigheter och bygga upp organiseringen för där har Israel också mycket att göra men också att försöka dra ner den politiska konflikten.

Mest lärorika resan

Resan avslutades i Tel Aviv med en träff på den svenska ambassaden. Det är stor skillnad mellan länderna.

Tobias Baudin ambassaden i Tel Aviv.- Tel Aviv är en modern stad med en modern befolkning och skillnaden mot Palestina är som natt och dag. Det här är komplicerat och vi har mycket mer att lära. Det var den mest lärorika resan jag gjort men också den resa jag varit mest slut efter, just den här kontrasten, säger Tobias Baudin.

Kongressbeslut

LO har ett kongressbeslut att bojkotta varor från ockuperade områden.  

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.