Fråga facket Fråga facket

De bygger demokrati på arbetsplatserna i Kina

Internationellt Vi har en lång vinter framför oss, och våren kommer inte av sig själv. Vi måste kämpa för den. Det berättade kinesiska arbetare för LOs förste vice ordförande Tobias Baudin när han nyligen besökte Kina och Hongkong.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Han Dongfang, Hongkong
Han Dongfang leder tankesmedjan CLB, China Labour Bulletin. Foto: Mats Erikson

Starkare genom att organisera sig

Hon var tretton år när hon började på fabriken. Sex dagar i veckan, nio timmar om dagen. När hon och hennes arbetskamrater bildade en fackförening hotades de med avsked. Idag är Lai Hoa vice ordförande för Hongkongs fria fackföreningsrörelse, Hongkong Confederation of Trade Unions, HKCTU.

Tobias Baudin och Lai Hoa i Hongkong- Nyckeln i all facklig verksamhet är att öka arbetarnas medvetenhet om att man blir starkare genom att organisera sig. Så var det när vi bildade vår fackförening på textilfabriken och så är det än idag, över hela världen, säger Lai Hoa när hon träffar LOs förste vice ordförande Tobias Baudin i Hongkong under firandet av HKCTUs 25-årsjubileum.

Hongkong har viss självständighet

Hongkong, som tidigare var en brittisk koloni, är idag en del av Kina men har ett avtal som ger en viss självständighet fram till 2047. Det betyder bland annat att myndigheterna tillåtit en större politisk och facklig frihet i Hongkong än i Kina, en frihet som dock har börjat stramas åt. Vid de kommande valen 2017 ska väljarna till exempel bara få välja mellan kandidater som på förhand godkänts av myndigheterna, något som har lett till demonstrationer och protester från HKCTU och andra delar av Hongkongs demokratirörelse.

Farligt att organisera inne i Kina

HKCTU försöker också att organisera arbetare inne i Kina, vilket är både svårare och farligare eftersom fria fackliga organisationer inte är tillåtna där. Den enda tillåtna ”fackföreningen” är ACFTU, All China Federation of Trade Unions. Men ACFTU är i praktiken en del av det styrande kommunistpartiet och dess syfte är inte att ta till vara de anställdas intresse utan att ”bevara Kinas sociala harmoni”, det vill säga se till att den rådande samhällsordningen inte hotas.

En dag följer vi med HKCTU in över gränsen till den kinesiska tiomiljonersstaden Shenzhen, en s.k. ekonomisk frizon där de anställdas villkor har pressats ner för att locka investerare. Här är minimilönen 2 000 yen i månaden, vilket motsvarar ungefär 2 600 svenska kronor, och arbetsdagen tio timmar, sex dagar i veckan.

Informerar och bildar opinion på arbetsplatserna

- Vi sprider information på arbetsplatserna om vilka rättigheter man faktiskt har som anställd. Då kan vi ställa krav på arbetsgivaren. Fungerar inte det bildar vi opinion via sociala medier eller försöker få vanliga tidningar intresserade. Ibland fungerar det, berättar en arbetare vi träffar vid ett möte på en restaurang i Shenzhen.

Han är aktiv i ett nätverk som arbetar för de anställdas rättigheter i Shenzhens industrier. Att bilda en sådan icke-statlig organisation är tillåtet om man registrerar sig hos myndigheterna först. Men det är ändå inte riskfritt. En av arbetarna vi träffar berättar att han nyligen släpptes ur fängelse. Han dömdes till en månad för att ha retweetat uppgifter om en strejk.

- Vi vet att vi troligen har långa mörka tider framför oss. Vi brukar intala oss att det handlar om att förbereda sig för en lång och kall vinter, men att det till slut kommer en vår. Men den våren kommer inte av sig själv. Vi måste kämpa för den, säger en annan av arbetarna vi träffar.

Vissa är mer optimistiska

Men det finns de som menar att den våren kan komma fortare än omvärlden tror.

Tillbaka i Hongkong träffar vi Han Dongfang. 1989 var han en 26-årig järnvägsarbetare i Peking. När han fick höra talas om demonstrationerna för demokrati, på Himmelska Fridens torg, åkte han dit för att delta. När makthavarna slog till och dränkte protesterna i blod hörde Dongfang till de som överlevde. Men han dömdes till fängelse och blev inte fri förrän på 90-talet. Idag lever han i Hongkong där han leder tankesmedjan CLB, China Labour Bulletin, som framför allt arbetar inne i Kina.

Medvetenheten bland arbetare har ökat

Dongfang menar att det händer mycket inne i Kina just nu.

- Ledningen i Peking tror att den har kontroll men den kontrollen går inte särskilt djupt. Det är ingen tvekan om att medvetenheten bland arbetare i Kina har ökat. Det märks på aktiviteterna ute på arbetsplatserna, i antalet strejker och protester.

-  Vad vi försöker göra är att bygga början till en demokratisk organisation ute på arbetsplatserna. Ett sätt vi gör det på är att hjälpa till att driva krav på demokratiska fackliga val. Då arbetar vi även gentemot fackföreningar som är underställda ACFTU. Det går inte att påverka ACFTU centralt men lokalt finns möjligheter. Vi har haft bakslag, men också framgångar.

Livsviktigt med en demokratisk bas

Dongfang avslutar,

- Den dag Kina förändras är det livsviktigt att det finns en demokratisk bas ute på arbetsplatserna. Utan en sådan kan utvecklingen ta vägen vart som helst eftersom Kina helt saknar demokratiska traditioner. Visst kan det ta lång tid att förändra, kanske generationer. Men det kan också gå snabbare än många i omvärlden tror. Det händer mycket som ledningen i Peking inte har kontroll över.

Mats Erikson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.