Fråga facket Fråga facket

Så mycket rikare blev Makteliten

Ekonomi Inkomsten för en vd på ett av Sveriges 50 största företag är drygt 55 gånger så hög som en vanlig industriarbetarlön. Aldrig tidigare har skillnaden varit så stor som idag. Det visar LO-rapporten Makteliten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Industriarbetare
Foto: Lars Forsstedt

De med mest makt blir allt rikare. På bara ett år har de 50 vd:arna i undersökningen ökat sina genomsnittliga inkomster, från 54,3 till 55,1 industriarbetarlöner.

– Förändringen har varit enorm. 1980 hade den här gruppen en genomsnittlig inkomst på motsvarande nio industriarbetarlöner, säger Anna Almqvist, LO-ekonom och författare till Makteliten.

I den årliga rapporten från LO-ekonomerna analyseras, förutom vd-inkomsterna, också inkomstutvecklingen för den byråkratiska och den demokratiska eliten. Tillsammans utgör de vad LO kallar makteliten: 200 personer på höga positioner inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden. Den genomsnittliga inkomsten för hela makteliten var 2016 motsvarade 18,8 industriarbetarlöner.

Industriarbetarlönen synliggör historisk inkomstökning

Det finns bra historisk statistik över industriarbetarlönen. Därför används den för att analysera maktelitens inkomstökning över tid, från 1950 fram till idag. 

– När vi jämför med en annan stor yrkesgrupp, undersköterskorna, blir skillnaden dock ännu större. 2016 hade de 50 vd:arna i den ekonomiska eliten en inkomst på motsvarande 59,9 gånger undersköterskelönen och 71,2 gånger genomsnittslönen för en lokalvårdare, säger Anna Almqvist.

Så kan de skenande inkomsterna bromsas 

Enligt LO är det hög tid att göra något åt utvecklingen. I rapporten diskuteras åtgärder och förslag från andra länder om hur inkomstskillnaderna mellan den ekonomiska eliten och vanliga löntagare skulle kunna minska.

Ett exempel är att genom uppförandekod tvinga stora bolag att ha samma löneökningstakt för ledningen som för resten av de anställda – och att behöva förklara varför för sina anställda i de fall när ledningen fått mer.

– De skillnader vi ser i vår undersökning är bortom all rimlighet. Det har naturligtvis stor betydelse om de med mest makt i samhället har långt högre inkomster än de som påverkas av deras beslut, säger Anna Almqvist. 

Ladda ner rapporten i LO Fakta

Se presskonferens i LO Play

Clara Bergström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.