Fråga facket Fråga facket

Den finska högerregeringen vill försvaga grundläggande fackliga rättigheter

Internationellt LOs representantskap antog ett uttalande med anledning av den finska högerregeringens politiska program som tar sikte på att försämra anställningstryggheten och att begränsa grundläggande fackliga rättigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Begränsad rätt till sympatistrejker och politiska strejker

I vårt östra grannland förbereder sig den finska högerregeringen med statsminister Petteri Orpo i spetsen för att genomföra ett regeringsprogram som allvarligt skulle skada den finska fackföreningsrörelsen.

Ett enat LO står sida vid sida med våra finska kamrater för att försvara deras rätt att uttrycka sin åsikt.

Förutom att försämra villkoren för vanligt folk genom en åtstramande ekonomisk politik och försämrad anställningstrygghet föreslår den finska regeringen att begränsa grundläggande fackliga rättigheter.

Bland annat vill den finska regeringen begränsa rätten till sympatistrejker och politiska strejker. Regeringen föreslår också kraftigt höjda strejkböter.

Går förslagen igenom är det sedan fritt fram för ytterligare försämringar av den ekonomiska tryggheten och arbetsvillkoren när rätten att vidta sympatiåtgärder stryps, och rädslan för att gå ut i strejk sprids bland medlemmar och löntagare.

LO är djupt oroade över vad som nu sker i Finland. Men, kamrater i SAK/FFC, ni är inte ensamma. Vi kommer aldrig att vara tysta när begränsningar i åsikts- och yttrandefriheten läggs fram.

Det finns tungt #vägandeskäl att protestera. Det som händer i Finland idag, kan vara verklighet i Sverige imorgon.

Läs mer på finska LOs hemsida