Fråga facket Fråga facket

Den politik LO jobbat för får nu genomslag

Organisationsfrågor Vi menar allvar med facklig-politisk samverkan. Är det någon gång vi behöver utveckla politiken tillsammans så är det nu. Det sa Tomas Eneroth när han talade för LOs representantskap.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Representantskapet 19 maj 2015
Växelfel för tågen blir till lite väntan på repskapsledamöterna. Foto: Christina Jonsson

LO tar plats i debatten

Vårens representantskap lyssnade till Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Tomas Eneroth som var gästtalare.

- LO tar plats i debatten och det är bra. Vi menar allvar med facklig-politisk samverkan. Då menar vi inte högtidstal om hur viktigt det är med facklig-politisk samverkan utan vad vi menar med sysselsättningsmålet, hur vi hanterar frågor om lagstiftning kontra avtalsvägen eller trygghetsregler på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi socialdemokrater och fackföreningsrörelsen ständigt flyttar fram våra positioner. Är det någon gång vi behöver utveckla politiken tillsammans är det nu. LO gjorde en fantastisk insats i valrörelsen och är starka i opinionsbildningen, sa Tomas Eneroth.

Många människor har förlorat tryggheten i socialförsäkringssystemen efter åtta år med Alliansens nedrustningar och 150 miljarder i skattesänkningar och obefintlig näringspolitik.

- Många, inte minst LO-medlemmar känner att om jag ska ha en trygghet i dag måste jag skaffa privata försäkringar och vet inte vart man ska vända sig.

Utvidgade diskussioner LO-S

Karl-Petter Thorwaldsson säger att facken vill vara med och utveckla politiken tillsammans med de riksdagsledamöter som sitter i utskotten och arbetar fram förslag till politiken. Nyligen träffades företrädare för LO och LO-förbunden Socialdemokraternas riksdagsgrupp. Karl-Petter Thorwaldsson säger att det är en utvidgning av de diskussioner LO-ledningen tidigare fört med S-ledningen.

LO har deklarerat att de tar kontakter för att påverka politiken också i andra partier än Socialdemokraterna.

Blockpolitik inte bra för Sverige

- Det tycker jag är bra. Blockpolitik är inte bra för ett litet exportberoende land som Sverige. Här behövs breda överenskommelser. Ute i landet i kommuner och landsting samarbetar partier över blockgränserna och vi borde kunna samarbeta kring vissa frågor också på riksplanet, menar Tomas Eneroth.

- Nu handlar det både om att vända en ekonomisk utveckling och att vända en utveckling för svensk välfärd och att göra det på ett sätt som skapar hopp att politiken kan förändra, för många människor har tappat tron på politiken, sa Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth anser det är viktigt att politiken vågar ta näringspolitiska initiativ. Nu har man förlorat ett år och inte kunnat regera på egen politik.

Människor ska se vilka som regerar

- Vi har tappat ett år men 2017 måste människor se vilka det är som regerar, sa Tomas Eneroth. Vi ska investera i bostäder, i infrastruktur, i utbildning, i livschanser, i välfärd. Det är det vi behöver göra för att ändra inriktningen för det här landet.

Tomas Eneroth talade om att i budgeten finns åtgärder som satsningar för att ungdomar ska kunna komma in på arbetsmarknaden, satsningar på traineejobb och yrkesintroduktion, avveckling av fas 3 som innebär att ungdomar faktiskt kommer in på arbetsmarknaden på vettiga villkor.

En fråga som sticker ut och där LO och S är ense

- Det är att vi ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. Allt arbete från nu oh framöver måste vara att underlätta så att vi skapar jobb och framför allt ger arbetslösa en aktiv åtgärd, utbildning, en möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden och att vi klarar av den ungdomsgaranti på 90 dagar vi ställt ut och avskaffa fas 3, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

De största frågorna LOs representantskap den 19 maj hade att ta ställning till var kompletteringar av styrelsen och att godkänna verksamhetsberättelsen och ta ställning till en motion från GS-facket om att LO ska verka för att de som vårdar sjuka anhöriga ska få bättre villkor för pension, sjukförsäkring och bättre semestervillkor, vilken antogs.

Några viktiga punkter i verksamhetsberättelsen

Karl-Petter Thorwaldsson presenterade verksamhetsberättelsen för 2014 och tog upp några viktiga punkter.

- En stor framgång i 2014 års avtalsförhandlingar var att Byggnads lyckades få till stånd en kollektivavtalsreglering om huvudentreprenörsavtal, efter många års kamp.

Ett stort arbete har påbörjats för att få in ett socialt protokoll i EUs grundlag. Det finns en arbetsgrupp med företrädare för socialdemokrater och fack i Tyskland, Österrike och Sverige.

- Vi ska vara färdiga med ett förslag till text till ett socialt protokoll i december i år. Det blir svårt för EU-kommissionen att runda ett sådant avtal som omfattar 100 miljoner medborgare i Europa. Det vi jobbar med är helt enkelt att arbetstagares rättigheter inte ska underordnas den fria rörligheten.

Andra regeringar har hört av sig till LO, vilket inte hör till vanligheten, och vill vara med. Det är Frankrike, Danmark, Holland och Storbritannien.

- Men vi har sagt att de får vänta och ansluta sig när arbetsgruppen jobbat klart. När det blir klart kan det innebära att vi har rätt att kräva svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. Jag är ganska säker på att det kommer att bli så för vi ger oss aldrig. Vi behöver bara ge det några år och kämpa, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Mer i LO Play

Se hela vårens representantskap i LO Play. Lyssna mer ingående till den politik Socialdemokraterna och LO vill driva för att få landet på fötter igen. Här finns också en förklaring till hur jämställdhet och jämlikhet ska driva den ekonomiska utvecklingen framåt. Missa inte heller Karl-Petter Thorwaldssons bild av Gertrud Sigurdsen som gick bort i mars och vilken stor betydelse en enda människa kan ha för en hel arbetarörelse.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.