Fråga facket Fråga facket

Avtalspensionen allt viktigare grädde på moset

Kollektivavtal Den allmänna pensionen får alla. Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal får du också avtalspension. Det är löneutrymme du avstått och som arbetsgivaren betalar in till din avtalspension.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Avtalspensionen allt viktigare grädde på moset
Avtalspensionen allt viktigare grädde på moset Foto: Fredrik Schlyter/Johnér

Din pension består av olika delar

 

 

Den allmänna pensionen har alla. Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du också avtalspension.

Den allmänna pensionen är grunden

pensionspyramiden 853

Gemensamt för båda är att det är det sparade kapitalet under hela ditt arbetsliv som avgör hur mycket du får den dag du går i pension. Därutöver kan du välja att komplettera med ett privat sparande.

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst (lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till din inkomstpension som du inte kan påverka. Resterande 2,5 procent är den premiepension som du själv kan välja hur och var du vill placera.

Den allmänna pensionen betalas även in om du har andra inkomster, till exempel från a-kassa, sjuk- och aktivitetsersättning eller föräldrapenning. Den som har haft mycket låga inkomster får garantipension.

Du kan börja ta ut allmän pension tidigast när du fyllt 61 år.

Avtalspensionen. Allt viktigare grädde på moset

Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal har du avstått ett löneutrymme för att arbetsgivaren varje månad ska sätta in 4,5 procent av din lön till din avtalspension (också kallad tjänstepension). För lön som ligger över taket för allmän pension, 435 750 kronor per år, sätter arbetsgivaren in 30 procent. Hur mycket pension det i slutänden blir beror dels på hur många år du har arbetat med avtalspension, dels på vilken avkastning du fått på de sparade pengarna.

Du har möjlighet att själv välja mellan olika placeringar, såväl fondförsäkringar som traditionell förvaltning, på fora.se. Om du avstår att välja förvaltare placeras premien hos en förvaltare som parterna kommit överens om.

Privat pensionssparande. Med en varning!

Från och med i år förändrades reglerna för privat pensionssparande. Om du sparar privat bör du genast se över det.

Från i år kommer du att bli dubbelbeskattad på allt sparande över 150 kronor per månad. Det blir resultatet av att regeringen sänkt avdragsrätten från 12 000 till 1 800 kronor per år. 2016 slopas avdragsrätten helt. Därmed blir det privata pensionssparandet riktigt dåligt, eftersom du får betala skatt både när du tjänar pengarna och när du senare lyfter dem som pension. Har du ännu inte ändrat ditt sparande bör du alltså rådgöra med din bank hur du på annat sätt kan spara klokt och långsiktigt.

Men var kritisk till deras förslag på kapitalförsäkringar och liknande. Kolla upp risknivån på erbjudna fonder och, inte minst, se till att jämföra bankens avgifter. Framtida avkastning har man aldrig någon garanti för, avgifterna ser du däremot i förväg, svart på vitt. Med ränta på ränta äter en hög avgift upp mer än du förmodligen anar av dina mödosamt sparade pengar.

Gör en prognos över hela din pension

Bästa sättet att få ett grepp om vilken pension man kan förvänta sig är att göra en prognos på minpension.se, som är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. I prognosen ingår både din allmänna pension och din tjänstepension, och om du vill även ditt eventuella privata pensionssparande. 

 BRA INFORMATIONSKÄLLOR:
pensionsmyndigheten.se
minpension.se
fora.se (för dig som är privatanställd arbetare)
amf.se