Fråga facket Fråga facket

ETI Sweden - för bättre arbetsvillkor i globala leverantörskedjor

Anställningsvillkor Ett svenskt Ethical Trading Initiative (ETI) har grundats av bland andra LO. ETI Sweden som det heter är ett branschöverskridande initiativ för etisk handel med syfte att skapa goda arbetsvillkor i globala leverantörs- och värdekedjor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fackliga rättigheter måste respekteras i hela leverantörskedjan, säger Daniel Carlstedt, LOs representant i arbetet med ett svenskt initiativ för etisk handel.

Hållbara leverantörskedjor

Att skapa ansvarsfulla och hållbara leverantörskedjor kräver ett branschöverskridande samarbete, säger Daniel Carlstedt, ombudsman på Handels och LOs representant i arbetet med ett svenskt initiativ för etisk handel.

- ETI Sweden är ett unikt initiativ då det samlar aktörer både från facket, företagen/arbetsgivarna, civilsamhället och den offentliga sektorn kring samma bord.

Att alla tar med sina styrkor till bordet är en del av upplägget.

- Två viktiga delar av ETI är att det bygger på de globala principer som redan slagits fast i FN och OECD samt kravet på att medlemmarna aktivt ska arbeta med att förbättra villkoren i sina leverantörskedjor, säger Daniel Carlstedt.

Alla medlemmar ska rapportera årligen vilka brister man upptäckt och hur man kommer att arbeta för att rätta till dem. Tanken är att initiativet ska bli en ”Do-tank” för arbetet med hållbara och ansvarsfulla leverantörskedjor.

Rätten att organisera sig

Ett av grundkraven i ETI Swedens uppförandekod är rätten att få organisera sig fackligt.

- För att värna rätten för arbetstagare världen över att organisera sig fackligt och att förhandla kollektivt måste mänskliga och fackliga rättigheter respekteras i hela leverantörskedjan.

- ETI kan vara ett verktyg då det är ett initiativ som samlar de goda krafter som vill arbeta med att förbättra villkoren i sina leverantörskedjor, säger Daniel Carlstedt.

Ett verktyg för Global Deal och rättvis omställning

Även när det gäller arbetet med Global Deal, att främja och sprida social dialog mellan parterna runt om i världen, samt i arbetet med att uppnå Agenda 2030-målen och skapa en rättvis omställning, ser LO att ETI Sweden kan vara ett av verktygen i verktygslådan.

- ETI kan bli en viktig del i att förstärka arbetet med den sociala hållbarheten i företagens hållbarhetsrapporter och som ett verktyg för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, både när det gäller att skapa en rättvis klimatomställning samt för att bekämpa fattigdom och garantera schysta arbetsvillkor, säger Daniel Carlstedt.

Sedan tidigare finns ETI i Norge, Danmark och Storbritannien. Tillsammans samlar man 350 medlemmar runt om i världen och når flera miljoner anställda och bönder.