Fråga facket Fråga facket

Europa behöver fler och bättre jobb

Internationellt I dagens Europa, speciellt inom eurozonen, måste främst två frågor lösas. Först att få en ekonomi som skapar jobb och att inte acceptera dagens höga arbetslöshet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Franske EU-ministern Harlem Désir
Franske EU-ministern Harlem Désir Foto: Christina Jonsson

Det handlar om hur vi kan stärka det sociala Europa

I sambandFranske EU-ministern Harlem Désir och LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson med Frankrikes EU-minister Harlem Désirs besök i Stockholm besökte han LO för diskussioner med LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och också delta i ett seminarium anordnat av den svenska tankesmedjan Tiden.

Europa står fortfarande inför stora utmaningar av både ekonomisk och social natur. Arbetslösheten är fortfarande hög i de flesta EU-länderna, det råder obalans mellan kapital och arbete, gapet ökar mellan anställda och arbetslösa och mellan dem som har säkra jobb och de som inte har det.

- Svenska LO är en modell, en stark organisation som vi skulle vilja se i Frankrike, som inte bara under det senaste århundradet tillvaratagit arbetarnas rättigheter utan också har förmågan att förhandla med arbetsgivarna så att ekonomin i ert land är både modern, dynamisk och innovativ. Samtidigt har ni ett starkt socialt skydd, särskilt för arbetare och familjer. Det är detta som det europeiska projektet egentligen handlar om, inledde Harlem Désir.

Två frågor måste lösas

I dagens Europa, speciellt inom eurozonen, måste främst två frågor lösas. Först att få en ekonomi som skapar jobb och att inte acceptera dagens höga arbetslöshet.

- Vi måste säkra jobbens kvalitet och socialsystemen. Vi behöver inte bara stabilitet. Vi behöver tillväxt. Det finns inget som säger att Europa inte kan klara av de utmaningar som finns i ny teknologi och innovationer och vi har starka företag, anser Harlem Désir.

Den ekonomiska tillväxten måste kombineras med en social agenda. Vid en ekonomisk tillväxt och samtidig social dumpning, som exempelvis kring Laval- och Vikingfallen som innebär avsaknad av grundläggande rättigheter, ger det ingen tilltro till det europeiska projektet.

Fyra prioriterade punkter

- När vi träffade facken i Frankrike förra året definierade vi fyra prioriterade områden, berättade Harlem Désir.

  • Vi måste bekämpa ungdomsarbetslösheten som är 23 procent i Frankrike.
  • Alla arbetare ska ha sociala rättigheter också när de jobbar i andra EU-länder en tid.
  •  Den sociala dialogen ska förbättras på europeisk nivå och vi tror att det skulle vara bra att ha en konferens varje år kring detta och samarbeta med partner inom facken. Det är upp till Kommissionen att ta detta initiativ.
  •  Att jobba mot social dumpning. Vi är för ett socialt protokoll och vi måste få en respekt för minimilöner i alla europeiska länder.

När Sverige var fattigt hade vi råd

Karl-Petter Thorwaldsson håller med om att kampen mot arbetslösheten och orättvisor dessutom är bästa sättet att möta rasismen som vi ser över hela Europa.

- Jag måste säga att ibland är politik svårt att förstå sig på. Faktum är att Sverige och Europa aldrig har varit rikare än vi är i dag. Ändå har vi inte pengar till någonting. Svaret är givetvis rättvisa men nu ger vi mest förmåner till de rikaste och klyftorna mellan fattiga och rika växer. Det stora problemet är givetvis arbetslösheten. Lösningen är som vanligt att få folk i arbete.

Det handlar om brist på politik

Karl-Petter ThorwaldssonHarlem Désir och Karl-Petter Thorwaldsson berättade att på hans farfars tid när Sverige var fattigt hade man råd att låta honom och hans kamrater bygga vägar i stället för att de skulle gå arbetslösa. Det var på 30-talet.

- Det handlar bara om brist på politik att ge folk bidrag i stället för att låt dem bygga vägar, i dag när vi är rikare. Problemet är att i Europa började alla medlemsländer spara när krisen kom i stället för att bygga upp infrastrukturen. Vissa länder var tvungna att spara men i andra länder finns pengar. Låt dessa bli lokomotivet på väg till ett Europa med full sysselsättning. Det är inte svårare nu än förr i tiden. Ge unga utbildning, ge arbetslösa färdigheter så de kan ta de jobb som finns och låt politiken i Europa skapa tillväxt.  

Se hela seminariet och det efterföljande samtalet mellan Harlem Désir och Karl-Petter Thorwaldsson på LO play

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.