Fråga facket Fråga facket

Facket under attack och välfärden eroderar

Organisationsfrågor Sverige har aldrig varit rikare än nu men det gemensamma eroderar, välfärden som vi tagit för given. Hallå! Vi har ju gjort det här förr, säger Kommunalaren Magnus Lunell i en film av Saga Gärde.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Saga Gärde, regissör
Det är viktigt att kommunicera den verkliga bilden av facket. Foto: Jonas Wall

Jag är lika mycket värd som andra

På LOs seminarium i Almedalen med rubriken Vem berättar om arbetarklassen i dag - och varför? visades filmen om bussföraren och förtroendevalde kommunalaren Magnus Lunell, av regissören Saga Gärde.

Magnus Lunell berättar i filmen om sin uppväxt i Skärholmen. Han är född 1967.

- Det var bra att växa upp där och folk hade jobb och min självkänsla är bra tack vare den kärlek jag fick från min mamma. Vad jag än jobbar med är jag lika mycket värd som andra, vad jag än har i plånboken.

I skolan fanns elever från olika bakgrund. Det var en mötesplats och det fungerade bra, anser Magnus Lunell.

- Vi levde i ett samhälle där klassresan var möjlig. Det man inte fick ut i lön fick man i samhällsservice.

Löftet, kollektivavtal och vikten av organisering

Främst tre saker framhåller Magnus Lunell före allt annat, det fackliga Löftet, kollektivavtal och vikten av att organisera sig så vi kan vara starka.

- Vi måste skapa vår politik och driva våra frågor. Om man ser på maktbalansen är det arbete mot kapital. Det är vad det handlar om.

- Hela den socialdemokratiska tanken som jag växte upp med, solidaritet, var finns den? Vad är det för mening att tjäna pengar om hälften av befolkningen går nakna och svälter? Sverige har aldrig varit rikare än nu om man ser till BNP. Vi måste ha en rättvis fördelning, säger Magnus Lunell.

Magnus Lunell varnar att om kollektivavtalen faller kommer ingen att gå med i facket. Där regleras inte bara lön utan alla villkor i jobbet. Vad som sker nu med sänkta skatter och arbetslöshet är att den ena parten försvagas och omöjliggör för löntagarsidan att upprätthålla sina rättigheter.

- Jag har sett den välfärdsmodell jag växte upp med. Det var det man betalade skatt till. Men borgarna kan inte försvaga facket. Det är vi som bestämmer om de kan göra det, säger Magnus Lunell i filmen.

Den fackliga kampen lever

Saga Gärde och Karl-Petter Thorwaldsson hade eftersnack om filmen och om hur facket skildras i dag. Det är skönt att gå tillbaka till de fackliga verktygen när välfärden man vuxit upp med och tagit för given inte gäller längre, enligt Saga Gärde.

- Det är viktigt att belysa konfliktlinjen i samhället. Det fackliga löftet är fortfarande radikalt, anser Saga Gärde.

Magnus brinner på så många plan och Magnus historia stämmer på så många i Sverige, anser LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

- Saga har fångat det vardagliga fackliga arbetet. Facket har halkat efter mot marknadskrafterna. Vi tar det vardagliga fackliga arbet för självklart så vi skildrar inte det utan det som är ovanligt, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Berätta om facket för allmänheten

Saga Gärde tycker att det är viktigt att kommunicera den verkliga bilden av facket, inte bara till medlemmarna utan också till allmänheten.

- Det nyliberala språket smittar av sig i debatten. Maktverktyget är kollektivet. Trots det skildrar facket ofta individen.

Karl-Petter Thorwaldsson är självkritisk.

- Vi trodde vi skulle få medlemmar gratis så vi tappade när vi inte sökte upp dem och det är ofta de som inte är med som behöver facket mest. Men vi gjorde en film om Reinfeldts Sverige där vi berättade från arbetsplatserna hur våra medlemmar har det.

Var äger samtalen om facket rum?

Karl-Petter Thorwaldsson tycker facket borde göra mer tillsammans med kulturen. Tidigare hade facket en mer naturlig koppling till kulturen. Kulturen var mer inbakat i det fackliga arbetet med målet att arbetare skulle bli bildade människor men vi lägger inte lika mycket tid på det i dag. Vi ger ut kulturpris. 

- Men Löftet vårdar vi bra. Det ingår i alla fackliga utbildningar. Vi försöker skildra hur våra medlemmar har det med sms-anställningar. Vi försöker genomföra så mycket som möjligt av våra krav och när Handels i våras skrev avtal om att ingen anställning får tecknas för kortare tid än två veckor tror jag vi fick upp förtroendet.

Fackets problem är att det inte går att lösa allt på nationell nivå och de senaste 10-15 åren har facket tryckts tillbaka av arbetsgivarna.

- Det handlar om arbetslösheten. Många har blivit rädda på arbetsplatserna och dra-åt-helvete-faktorn på jobbet har minskat. Vi måste få tillbaks tryggheten i arbetslivet, anser Karl-Petter Thorwaldson.

Ni ska absolut se filmen! Nu väntar vi på filmen om kvinnan i Kommunal.

Löftet
Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.