Fråga facket Fråga facket

Fackliga rättigheter måste respekteras

Internationellt LO och Svenskt Näringsliv diskuterade under fredagen frihandelsavtalet TTIP vid ett seminarium i Stockholm inför Europadagen. En skiljelinje blev tydlig när det kom till frågan om de fackliga rättigheterna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fackliga rättigheter måste respekteras i ett frihandelsavtal
Samsynen om TTIP gällde inte de fackliga rättigheterna. Foto: Anders Larsson

Frihandelsavtalet TTIP

Inför den stundande Europadagen uppmärksammades i dag den högaktuella frågan om TTIP, det frihandelsavtal som håller på att förhandlas fram mellan Europa och USA.

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson mötte Caroline af Ugglas, vice VD på Svenskt Näringsliv, i ett samtal som präglades av samsyn i det mesta förutom LOs krav på tydlighet kring arbetstagarnas rättigheter.

- Fackliga och mänskliga rättigheter får aldrig sättas ur spel och varje lands lagar och regler måste respekteras och ligga till grund för ett frihandelsavtal, sa LOs ordförande.

- Rätten att få organisera sig, teckna kollektivavtal och tillta stridsåtgärder vid konflikter är vårt sätt att försvara arbetstagarna på svensk arbetsmarknad. Det kan aldrig ses som ett handelshinder för utländska etablerare.

Exportberoende land

Det är inte enkelt att få till ett frihandelsavtal mellan Europa och USA. Kulturerna i de båda ekonomierna skiljer sig åt på många sätt. Trots detta ser både Karl-Petter Thorwaldsson och Caroline af Ugglas positivt på möjligheterna att inom det närmsta året få till ett bra och stabilt avtal.

- Sverige är ett litet exportberoende land som har lång tradition av handel med andra länder, därför är både fack och arbetsgivare måna om att avtalet ska bli verklighet, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Emilia Winberg/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.