Fråga facket Fråga facket

Solidaritetsarbeta hemifrån med Fairtrade

Internationellt I dag den 15 oktober infaller Fairtrade Challenge, den stora fikadagen. Det är en dag att påminna om att vi kan göra internationella insatser hemifrån för att förbättra arbets- och levnadsvillkor för arbetare runt hela världen, säger LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade Sverige, Tobias Baudin, Carin Jämtin och Miljöpatriets partisekreterare Anders Wallner.
Kända politiker stannade och fikade med Tobias Baudin. Foto: Christina Jonsson

Påminna om facklig kärnfråga

Tobias Baudin serverar kaffe.LOs förste vice ordförande Tobias Baudin engagerar sig i Fairtrade. I dag på den stora fikadagen Fairtrade Challenge besöker han det stora Fairtradefikat på Stockholms Centralstation för att prata med producenter av Fairtrade-produkter och för att fika Fairtrade med förbipasserande resenärer.

- Det här är en dag, tycker jag, att påminna om att det går att göra en insats hemifrån. Internationellt fackligt arbete är ju en kärnfråga för oss fackliga, att jobba och förbättra anställningsvillkor och levnadsvillkor för arbetare runt om i hela världen. För att göra det behöver man inte åka till andra sidan jordklotet.

Valen i vardagen betyder mycket

Tobias Baudin diskuterar med kaffeodlare från Kenya. Foto: Christina Jonsson.Tobias Baudin menar att de val vi gör varje dag när vi handlar i mataffären har stor betydelse.

- Man kan som konsument välja dels att köpa just Fairtrade-märkt kaffe, rosor, choklad, kakao och juicer, för att de som jobbar och producerar de här varorna i länder som Colombia och Dominikanska Republiken ska få det något bättre. Dels kan man också som facklig medlem eller förtroendevald ta upp diskussionen med sin arbetsgivare att de ska köpa in Fairtrade-märkt kaffe till kaffemaskinerna. Det är ett av de sätt alla kan jobba med internationellt fackligt solidaritetsarbete på sin hemmaort som Luleå, Skövde eller Göteborg.

Vi kan göra gott varje dag

Tobias Baudin och Susanne Lindberg ElmgrenEn annan eldsjäl för Fairtrade är Susanne Lindberg Elmgren på LOs internationella enhet.

- Fairtrade Challenge är en oerhörd chans att visa hur vi kombinerar rättvisa villkor här i Sverige med rättvisa villkor i många delar av världen med utbredd fattigdom. Som konsument kan vi fatta beslut varje dag som bidrar till en positiv utveckling för dem som gör våra produkter. Det är en oerhörd möjlighet att göra gott i vardagen, säger Susanne Lindberg Elmgren.

Efter besöket i montern på centralstationen skyndade Susanne Lindberg Elmgren vidare till LO-kansliet för Fairtrade-fika som anordnas varje år i gott sällskap med cirka en halv miljon andra som på en och samma dag samlas över hela landet för att fika Fairtrade-märkt.

Fikautmaningen Fairtrade Challenge är ett enkelt och roligt sätt att uppmärksamma vilken skillnad det gör när vi väljer Fairtrade-märkta produkter.

Fakta från Fairtrade Sverige

Konsumenter över hela världen väljer i allt högre utsträckning Fairtrade-märkta produkter. Den globala försäljningen av Fairtrade-märkt ökade under 2014 med 10 procent till 5,9 miljarder euro.

Sverige är också i år ett av de länderna som haft den allra största tillväxten när det gäller försäljningen av Fairtrade-märkta produkter.

Fairtrade-märkta produkter säljs idag i 125 länder, enligt Fairtrade Sveriges hemsida.

Fairtrade-montern Centralen 2015

Och så finns det Fairtrade-bananer. Emilia Winberg som schysst banan vid LOs Fairtrade-fika.Foto: Anders Larsson

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.