Fråga facket Fråga facket

Fler arbetare dör på arbetet än i krig

Arbetsmiljö Arbetsplatsolyckorna ökar bland unga och utländskt födda. Fallolyckor och ”..jag ska bara..först.” är största riskerna på byggen. Den psykosociala arbetsmiljön har också blivit sämre.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Seminariet Är det farligt på jobbet?
Panelen vid seminariet: Är det farligt att jobba? Foto: Christina Jonsson

Fokus på unga vuxnas arbetsmiljö

Förra året omkom 53 människor på arbetet, nästan en varje vecka. Utöver dödsfall i arbetsplatsolyckor avlider minst 1 300 per år i hjärtsjukdom, cancer, kol och andra sjukdomar samt i självmord. Seminariet på LO fokuserar på unga vuxnas arbetsmiljö.

Christina Järnstedt är ombudsman på LO och jobbar med arbetsmiljöfrågorna

- Den 28 april är en dag då vi över hela världen hedrar alla dem som omkommit eller skadats på jobbet under den årligen återkommande International Worker´s Memorial Day.

Allt blev ett vitt helvete

Gustaf Seppelin Solli, IF Metall-medlem, skadades svårt vid en kalkstensolycka i Luleå i november 2011. Han skulle avlägsna en kalkklump i ugnen. Slangen kördes ner på baksidan av klumpen och ibland kom det en liten ångpuff.

- Sen gav ugnen allt den hade att ge och det var då allt blev ett vitt helvete. Kläderna hade bränt fast och jag fick sövas stående.

Gustaf informerar yngre

Gustaf hade ett enormt stöd av flickvännen Pernilla och av sina föräldrar så han har inte behövt professionell samtalsterapi.

Gustaf har varit ute på många ställen och berättat om sin olycka och vägen tillbaks. När Gustaf själv gick i skolan var den förberedande arbetsmiljöutbildningens innehåll några farbröder som pratade i ett par timmar och det blev ganska långtråkigt.

- För min del handlar det mest om att prata för de yngre. Att prata till de redan frälsta är inte det lättaste.

Den säkraste metoden att göra ren ugnen hade varit att stänga av ugnen och låta den kallna först. Men det hade Gustaf ingen information om. Han visste bara att ugnen skulle göras ren.

- Jag var inte med på någon riskbedömning och det fanns ingen skriftlig sådan. Vi fick bara uppgiften att spola vatten på klumpen, så skulle den trilla ner. Vi jobbade på entreprenad i flera led med oklar arbetsledning och skyddsutrustningen var ett vanligt blåställ.

Händerna och synen är Gustafs största problem. Hade han haft skyddsglasögon och handskar är chansen att skadorna blivit lindrigare.

- Så här efteråt skulle jag bett att få titta på riskbedömningen innan jobbet skulle göras, säger Gustaf.

Unga vågar inte ställa krav

Johan Lindholm är ordförande för Byggnads. Han har länge drivit frågan om nolltolerans på jobbet.Byggsektorn är hårt drabbad.

- Byggsektorn är helt uppstyckad i dag där vi på vissa större arbetsplatser kan ha 150 entreprenörer. Ju längre ner i kedjan du kommer kan man inte ens stava till kollektivavtal eller regler.Vi borde sluta upp mer kring idén med kollektivavtal och förklara vad det innebär.När vi inte har ett tryck från politiskt håll har vi en match att gå där. De unga har redan accepterat att det ska vara djävligt i början.Dem måste vi hjälpa och stötta.

De nordiska länderna har liknande statistik över olyckor och ohälsa på arbetsplatserna medan i Sydkorea dör två byggarbetare varje dag och i Qatar är det 4 100 byggnadsarbetare som fått sätta livet till för att vi ska kunna se på fotbolls-VM, berättar Johan Lindholm med sin breda erfarenhet från internationellt arbetsmiljöarbete.

Trots att det dör fler människor på arbetsplatserna än i krig och den psykosociala arbetsmiljön blivit sämre görs en hel del.

Kvinnors situation på byggen är bättre

Hanna Dahlstedt är en ung kvinna som jobbar på byggen. Hon menar att det har blivit en stor förbättring sedan 2007 när hon började.

- Nu får vi vara med på byggmöten och skyddsronder och har mer inflytande. För att förbättra ytterligare kan man lägga olika fokus på skyddsronderna och till exempel specialisera sig på elektrikernas situation vissa gånger.

De yngre och utlands födda saknar ofta erfarenhet och vågar inte sätta emot.

- En bra sak är Tysta boken för alla språk. Den innehåller bara informativa bilder, säger Hanna.

Ingen papperstiger på IF Metall

Ofta är det unga kvinnor som råkar illa ut på arbetsplatserna. IF Metall tog beslut på sin kongress att ta itu med detta.

- Och inte bara på pappret utan vi tar detta på stort allvar, säger Erik Dullbo, ungdomsanavarig på IF Metall. Det handlar mycket om att prata med varandra och få bort otryggheten, dialog och information.

LO är ute på skolorna

Malin Djuse är ungdomssekreterare på LO.

- LO bedriver skolinformation via förbunden. LO är ute och pratar på studieförberedande programmen och förbunden på branschprogrammen.
Otryggheten är ett jätteproblem säger Malin Djuse. Facket i sommarland, där LO besöker sommarjobbande ungdomar på jobbet och upplyser om rättigheter och om säkerheten på arbetsplatserna, är ett sätt att hjälpa de unga som kanske är på sitt första jobb.

- Vi har också Fackets hjälptelefon dit ungdomar kan ringa och få hjälp med sina frågor kring jobbet.

Gustaf fick hjälp av facket

När Gustaf hade det som tuffast blev också ekonomin lidande. När räkningarna kom var han tvungen att prioritera vilka som skulle betalas. Han informerade sin pappa som skötte pappersarbetet.

- Jag sa åt honom att inte betala fackföreningsavgiften. Men det gjorde pappa ändå. Det var tur för jag har haft så sjukt mycket hjälp av facket, berättar Gustaf.

Se hela seminariet Är det farligt att jobba? i LO Play.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.