Fråga facket Fråga facket

Flyktingkrisen påverkar svensk ekonomi

Ekonomi Det kraftigt ökade flyktingmottagandet väntas påverka ekonomin positivt på kort sikt, men skapar stora utmaningar på lite längre sikt. Det visar LO-ekonomernas nya konjunkturrapport.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Flyktingkrisen påverkar svensk ekonomi
Foto: Lars Forsstedt

Ljus bild av svensk ekonomi

LOs chefsekonom Ola Pettersson presenterade tillsammans med LO-ekonomerna Lars Ernsäter och Torbjörn Hållö höstens konjunkturprognos från LO. Kraven på åtgärder från politiskt håll ökar.

- Politiken måste in i ett snabbspår de kommande åren. Vi behöver till exempel kraftigt höjda ambitioner för bostadsbyggandet. En möjlighet är att ett statligt bolag får ansvaret för att det byggs tillräckligt mycket bostäder, säger Ola Pettersson.

Flyktingmottagandet positivt för ekonomin

LO-ekonomerna tecknar en relativt ljus bild av svensk ekonomi de närmaste åren. Statsfinanserna är starka, arbetslösheten har sjunkit och ekonomin återhämtar sig efter finanskrisen.

Den positiva ekonomiska utvecklingen beror på att svensk export växer snabbare när konjunkturen i Europa förbättras samtidigt som inhemsk efterfrågan fortsätter att växa.

Det kraftigt ökade flyktingmottagandet skapar samtidigt stora långsiktiga utmaningar även om det väntas påverka ekonomin positivt på kort sikt.

- Full sysselsättning och låg arbetslöshet måste fortfarande vara ledstjärnan i den ekonomiska politiken. Det finns ett stort behov av en effektiv och ambitiös politik på det området, inte minst mot bakgrund av den snabba befolkningsökning som följer av ökad invandring, menar Ola Pettersson.

- Svensk migrationspolitik bygger på ett internationellt åtagande och bör inte betalas av kommuner och landsting. Den är ett statligt ansvar. Men kostnaderna är framförallt tillfälliga och bör inte finansieras permanent genom besparingar på välfärden eller stora skattehöjningar.

Utbildning och validering

Ola Pettersson menade att den stora utmaningen nu är att få de nyanlända i arbete. Sänkta lägstlöner och fler ”enkla” jobb är dock inte en lösning.

- Vi måste ta till vara, och uppgradera, kompetensen hos de nyanlända. Det handlar om utbildningsinsatser, subventionerad sysselsättning och intensifierad förmedlingsverksamhet.

- Vi har haft en situation där validering av nyanländas kunskaper går trögt och dröjer orimligt länge. Den tid vi kunde acceptera sådant är nu över.

Se hela presskonferensen i LO Play

Rapporten ekonomiska utsikter hösten 2015 (pdf)

Mats Erikson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.