Fråga facket Fråga facket

Företaget Amazon – bra eller dåligt för konsumenterna?

Ekonomi Det amerikanska e-handelsföretaget Amazon kommer inom kort att öppna ett lager i Eskilstuna. Företaget har kritiserats för sin antifackliga hållning och de svenska facken är på tå för att kollektivavtal ska skrivas på och följas. Men vad betyder Amazon för konsumenternas trygghet?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Osäkra och farliga produkter

Under de senaste åren har en rad undersökningar visat att en stor del av de produkter som säljs på Amazon och andra e-handelsplattformar är osäkra och ibland direkt farliga. Det kan vara laddare som fattar eld och leksaker som innehåller farliga kemikalier.

Sinan Akdag, expert på Sveriges konsumenter:

- Dagens lagstiftning kräver tyvärr inte att plattformar tar ansvar för de produkter som de förmedlar från andra säljare.

- Kryphålet kommer i viss mån att täppas till med kommande lagstiftning, men vi har i ett brev till Amazon ställt frågan varför de inte tar tag i problemet redan nu. De kan på eget initiativ utföra noggrannare kontroller av säljarna och deras produkter innan de släpps in på plattformen.

Svenskar har länge kunnat handla från Amazon på nätet. Spelar det någon roll för konsumenterna i Sverige att de öppnar ett lager här?

- Å ena sidan blir det en starkare och tydligare koppling att man från Amazons sida riktar sig till den svenska marknaden och då borde svensk lagstiftning gälla fullt ut. Myndigheter som Konsumentverket och Kemikalieinspektionen kan då utöva tillsyn över verksamheten.

- Å andra sidan kan Amazon gömma sig bakom sin status som plattform och då krävs det att EU skärper kraven på plattformars produktsäkerhetsarbete, säger Sinan Akdag.

Vem köper jag av?

Amazon säljer både egna och andra företags varor och tjänster. Det innebär en osäkerhet för konsumenten över vem man har ingått avtal med och vem man ska vända sig till om man vill utnyttja sin ångerrätt eller reklamera en vara eller en tjänst.

- Det konsumentjuridiska ansvaret blir olika beroende på om det är egna eller andra företags produkter och tjänster som säljs, om det är Amazon själva eller ett anslutet företag som ingår det köprättsliga avtalet, säger Sinan Akdag.

- Den konsumenträttsliga lagstiftning vi har i dag är inte anpassad för den här försäljningsmetoden. Särskilt problematiskt är det när plattformsleverantören har sitt säte i ett land utanför EU och de varor som levereras kommer från ett tredje land.

Maria Wiezell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter och även hon lyfter ett varningens finger för vem man ingår det köprättsliga avtalet med.

- Är det ett annat företag än Amazon så är det viktigt att ha koll på vad företaget heter, var det har sitt säte och att det finns fullständiga kontaktuppgifter till företaget.

- Handlar man varor som skickas från ett land utanför EU finns det risk att man får betala moms, tull och andra avgifter. Dessutom bör man se upp så att man inte handlar varor som är förbjudna eller innehåller något som inte är tillåtet inom EU.

Hur kan det  vara så billigt?

Som konsument är det bra att ställa sig frågan varför många av produkterna är så billiga. Det kan i vissa fall bero på att produkterna är av sämre kvalitet och att de inte lever upp till säkerhetskraven. Men det kan finnas andra orsaker.

- I andra fall är det fabriksarbetarna, klimatet och miljön som får betala för ditt låga pris. Det är klokt att ha en skeptisk grundinställning till priser som verkar vara för bra för att vara sanna, säger Maria Wiezell.

Krångliga avtalsvillkor och spridning av personuppgifter

Ytterligare ett stort problem är avtalsrättsliga frågor där Amazon på sina andra europeiska sajter har avtalsvillkor som är mycket längre och krångligare än vad en konsument ska behöva ta sig igenom.

- Dessutom måste man som kund hos Amazon acceptera en långtgående spridning av personuppgifter till tredje man, både i marknadsförings− och säljsyfte, säger Maria Wiezell.

Projekt - Privatimportens faror

Som ett led i arbetet med att stärka konsumenters rättigheter gentemot plattformar driver Sveriges konsumenter projektet Privatimportens faror tillsammans med Elsäkerhetsverket.

Hör av dig till projektet om du har fått hem dåliga eller farliga produkter från ställen som Amazon eller om du vill veta mer om vad du ska tänka på som e-handelskonsument.

Om Sveriges konsumenter

  • Organisationen arbetar för alla konsumenters rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val.
  • LO är medlemmar i Sveriges konsumenter sedan 1994 då organisationen bildades.
  • Sveriges konsumenter vill göra det lättare för konsumenter att handla säkert och hållbart – och svårare för företag att sälja skadliga produkter eller lura folk. Via lobbying och påverkan arbetar de för ökad konsumentmakt och skydd i samhället och verkar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar konsumtion.
  • De viktigaste frågorna är mat, hälsa, miljö, banker och integritet på nätet. Sveriges konsumenter har 20 medlemsorganisationer och arbetar både nationellt, på europeisk nivå och internationellt.

Läs mer på Sveriges konsumenters hemsida