Fråga facket Fråga facket

Fortsatt kritiskt för fackliga aktivister i Iran

Internationellt Ingen respekt för mänskliga rättigheter, misshandel och godtycklig behandling, så bemöter regimen i Iran fackligt aktiva. Vi sätter strålkastaren på Behnam Ebrahimzadehs fall.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fortsatt kritiskt för fackliga aktivister i Iran
Fortsatt kritiskt för fackliga aktivister i Iran.

Fallen är många

Vi har tidigare rapporterat om Shahrok Zamani och Reza Shahabi som fängslats för sina fackliga aktiviteter.

Nu uppmärksammar vi situationen för Behnam Ebrahimzadeh, ytterligare en facklig aktivist som fängslats och under tiden i fängelse utsatts för misshandel och godtyckliga förflyttningar mellan fängelseavdelningar och vars enda möjlighet att protestera är hungerstrejk.

Fabricerade anklagelser

BehnamsBenham Ebrahimzadeh fängelsestraff närmar sig nu sitt slut och regimen söker på alla sätt att förlänga straffet. Här är vad som hänt enligt Leif Isaksson som är ombudsman för internationella frågor på LO.

- Behnam Ebrahimzadeh dömdes 2010 till fem års fängelse för att ha varit medlem av kommittén för etablerandet av fackliga organisationer i Iran och för att ha varit aktiv i kampen för barns rättigheter. Nu har Behnam avtjänat cirka fyra år av sitt straff i Rajai-Shahr fängelset och fängelsemyndigheten söker fabricera nya anklagelser mot honom för att kunna utöka hans straff, säger Leif Isaksson.

Medvetslös efter vätskestrejk

Behnam inledde en hungerstrejk den 3 december i protest mot att ha flyttats från avdelning 12 för politiska fångar till avdelning 1 för våldsamma och farliga fångar. Den 19 december intensifierade Behnam sin protest genom att också sluta inta vätska.

- Detta resulterade i ett kritiskt tillstånd två dagar senare då han medvetslös togs in på fängelsets vårdavdelning och där återfick medvetandet. Efter att fängelsemyndigheten lovat flytta tillbaks honom till avdelning 12 avbröt Behnam hungerstrejken.

Den 27 december flyttades Behnam till avdelning 2 där farliga förbrytare normalt hålls. Behnam återupptog då sin hungerstrejk men på sin svårt cancersjuke sons begäran avslutade Behnam hungerstrejken den 4 januari.

Vägrades advokat

Regimen har i syfte att förlänga fängelsestraffet framfört nya anklagelser mot Behnam. Efter en kort rättsförhandling i december där Behnam tvingades närvara utan advokat, fastställdes att hans fängelsestraff förlängts med ytterligare nio år och fem månader. Anklagelserna som framförs är dels att Behnam har skrivit brev om förhållandena i fängelset till Ahmed Shaheed, FNs specielle rapportör angående Iran, och grundlösa anklagelser om att Behnam har samröre med en förbjuden oppositionell iransk politisk organisation.

- Det är uppenbart att den iranska regimen inte vill ha Behnam Ebrahimzadeh på fri fot och har gett rättssystemet i uppdrag att utöka strafftiden. Vid rättsförhandlingen tvingades Behnam delta utan advokat. Förflyttningarna mellan fängelseavdelningarna är avsedda att bryta ned Behnam fysiskt och psykiskt så att han själv inte orkar försvara sig. Tillvägagångssättet är skamligt och är ytterligare ett exempel på att regimen i Iran inte respekterar de mänskliga rättigheterna, säger Leif Isaksson.

Uppmaning från LO och Transport

  • LO och Transport uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart ge Behnam Ebrahimzadeh adekvat sjukvård, flytta honom tillbaka till avdelning 12 och ta tillbaks de nya anklagelserna.
  • LO och Transport kräver att Iran respekterar ILOs konventioner, respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och friger fängslade politiska och fackliga aktivister.
  • LO och Transport kommer genom sina nationella och internationella kanaler fortsätta att arbeta för frigivning av alla politiska och fackliga fångar i Iran.