Fråga facket Fråga facket

Framtidens utmaningar kräver invandring

Opinionsbildning Vi behöver bli fler som arbetar för att klara framtidens välfärd. Enligt Konjunkturinstitutet måste utgifterna i offentlig sektor öka med cirka 80 miljarder om välfärdstjänsterna ska kunna vara kvar på nuvarande nivå. Då vill SD skära 90 miljarder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi får nya arbetskamrater. Foto: Lars Forsstedt

Ett fritt och öppet samhälle

Vårt lands kanske mest värdefulla och kända tillgångar är ett fritt och öppet samhälle, enligt Svenska Institutet som marknadsför oss utomlands. Vår starka tradition, utvecklad över ett sekel och idag starkt förankrad, av demokrati, jämställdhet, mångfald, solidaritet och att lösa konflikter genom förhandlingar, säljer Sverige, får landet att växa.

Dessa värden är vårt skyltfönster och innebär konkurrensfördelar visavi andra länder när det gäller handel och etablering i Sverige.

Sverige behöver invandring

Vår förmåga till alla fina värden bygger på och prövas av invandringen. 60 miljoner befinner sig på flykt i världen. Inte sedan andra världskriget har det varit så många. Män, kvinnor och barn som flyr för sina liv, undan krig, terror och massakrer.

En liten del av dessa människor söker sig till Europa. Självklart ska vi vara med och ge dem skydd. En human flyktingpolitik ger skydd åt dem som behöver. Asylrätten ska naturligtvis värnas.

Framtidens utmaningar kräver fler medborgare. Det handlar om människor som kommer att vara våra arbetskamrater, vänner och familjer. Redan nu bärs vi av nysvenskar, de står för en stor del av vår BNP och de arbetar bland annat i vård och omsorg där det råder personalbrist.

Kostnader som är en investering

Sverige behöver invandring för framtidens välfärd och pensioner. Hela vårt land tjänar långsiktigt på en stor invandring även om kostnaden för flyktingmottagandet är kortsiktigt mycket hög.

Landet står inför en utveckling där andelen äldre i befolkningen stadigt ökar. Invandring behövs om vi under kommande årtionden ska ha tillräckligt många som arbetar, betalar skatt och är med och finansierar morgondagens pensioner, äldrevård, barnomsorg, skola och sjukvård. Men det förutsätter en fungerande integration och en politik för full sysselsättning.

Arbetslösheten fienden

Fienden är inte invandringen, som SD skyller på, utan arbetslösheten. Huvudfrågan för svensk politik de kommande åren är den höga arbetslösheten.

Den svenska modellen är inte byggd för att klara en så hög arbetslöshet som idag. Arbetslöshet drar isär ett samhälle, ökar ojämlikheten och underminerar resurserna till såväl dagens välfärd som morgondagens pensioner.

Enligt Konjunkturinstitutet måste utgifterna i offentlig sektor öka med cirka 80 miljarder den närmaste fyraårsperioden om personaltätheten i välfärdstjänsterna och ersättningsnivåerna i de sociala transfereringarna ska kunna vara kvar på nuvarande nivå.

SD vill skära 90 miljarder i välfärden

SD föreslår i detta läge att de kommunala statsbidragen, alltså de pengar som går till Sveriges skola, vård och omsorg, ska minskas med totalt 90 miljarder kronor de kommande åren. Partiet vill låta motorsågen gå i äldreomsorgen, barnomsorgen och sjukvården. Det handlar om nedskärningar motsvarande 163 000 undersköterskor, 66 000 barnskötare och 61 000 vårdbiträden.

Har någon träffat en undersköterska i äldreomsorgen som säger att nedskärningar och färre arbetskamrater är vad hen behöver, eller en barnskötare som tycker att det är för många anställda och för små barngrupper?

Detta är Sverige

Sverige ska inte vara ett samhälle som glider isär och där klyftorna ökar. Sverige ska vara ett land där vi tar hand om varandra och inte lämnar någon efter. För det är en väl utbyggd gemensam välfärd och en generös invandringspolitik viktig.

Allas resurser ska tas tillvara i samhället. Värderingarna om alla människors lika värde och rätt är självklara.

Vi är internationalister, inte nationalister.

Läs grafen SD vill stoppa invandringen och kapa 90 miljarder i välfärden

Detta är en artikel ur LO-aktuellt, temanummer: Alla kan göra något,  från december 2015.

Reine Boström