Fråga facket Fråga facket

Gemensamt förslag för att utveckla utbildningssystemet

Arbetsmarknad Det ska bli lättare att kompetensutveckla sig på jobbet och mellan jobb. Det är LO, PTK och Svenskt Näringsliv överens om. För att kommande reformer ska få full effekt behöver utbildningssystemet förändras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Livslångt lärande

Parternas överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd blir tillsammans med statens kommande reformer om stöd för kompetensutveckling och omställning något som stärker Sveriges konkurrenskraft.

  • Yrkesverksamma får vägledning och kraftigt utökade möjligheter att finansiera studier som stärker ställningen på arbetsmarknaden.
  • Arbetsgivare och samhälle får ökad tillgång till rätt kompetens för att framgångsrikt möta nya behov på grund av digitalisering, teknikutveckling, internationell konkurrens och klimat­omställning.
  • Fler yrkesverksamma kan arbeta längre upp i åldrarna vilket underlättar för samhället att möta demografiska förändringar.

För att de kommande reformerna ska fungera så bra som möjligt krävs en förändring av utbildningssystemet. Parternas förslag till politiken är inte uttömmande utan fokuserar på de frågor som är mest angelägna för regering och riksdag att fatta beslut om. Läs parternas förslag till politiska åtgärder här.