Fråga facket Fråga facket

Meidner-pris om kvinnors lönearbete i hemmen

Arbetsmarknad Malin Nilsson har forskat om hemindustrins förutsättningar och om kvinnors arbetsmarknads- och försörjningsmönster under första hälften av 1900-talet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anna Hedborg delade ut Meidner-priset till Malin Nilsson.
Malin Nilsson lyfter en viktig del av vår historia. Foto: Mats Erikson

En viktig del av vår historia lyfts upp i ljuset

– Kvinnors lönearbete i hemmen har varit en bortglömd del av svensk arbetsmarknad. Malin Nilssons avhandling lyfter fram denna viktiga del av vår historia i ljuset och ger ny och värdefull kunskap, inte minst för oss inom fackföreningsrörelsen.

Det sa LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när ekonomhistorikern Malin Nilsson under måndagen mottog 2015 års Rudolf Meidner-pris vid ett seminarium i LO-huset. Malin Nilsson får priset för sin avhandling Taking work home, labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution.

Viktig arbetsmarknadshistorisk forskning

Priset delades ut av Anna Hedborg, ordförande i Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, och prismotiveringen lyder,

“Avhandlingen är ett väsentligt tillskott till den arbetsmarknadshistoriska forskningen såväl om hemindustrins förutsättningar som om kvinnors arbetsmarknads- och försörjningsmönster under första hälften av 1900-talet. Den visar att förvärvsarbetande kvinnor inom industrier i hemmen inte är det flexibla och ´lättfotade´ arbetsmarknadssegment som ibland anförs”.

Rudolf Meidner-priset delas ut av Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Prissumman är 25 000 kronor och går till framstående yngre forskare som belyser fackföreningsrörelsens historia eller närliggande ämnen. Rudolf Meidner var LO-ekonom och verksam vid LO under stora delar av efterkrigstiden.

Mats Erikson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.