Fråga facket Fråga facket

Hongkong ropar på hjälp

Internationellt Tårgasgranater och kulor präglar i dag den en gång så livliga och trygga metropolen Hongkong. Förtryck och polisbrutalitet har blivit vardag. Hongkong-bornas rop på hjälp hörsammas nu av LO och TCO i ett brev ställt till Kinas ambassad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den kinesiska regimen försöker tysta invånarna i Hongkong som kämpar för sina demokratiska rättigheter. LO och TCO uppmanar regimen att respektera de mänskliga rättigheterna. Foto: Jimmy Lam

Öka trycket på den kinesiska regimen

I en annons som sprids globalt vädjar de boende i Hongkong om hjälp från omvärlden för att öka trycket på den kinesiska regimen.

- Vi är rädda för vår säkerhet, men fortsätter kampen för demokrati och frihet, skriver de i annonsen.

De pekar på hur tidigare utlovade reformer av Hongkongs regering förvandlats till en apparat av förtryck.

- Polisbrutaliteten har blivit en del av vardagen. De försöker tysta alla som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Vädjan till omvärlden

Avslutningsvis vädjar de till omvärlden att stå upp för Hongkong-bornas demokratiska rättigheter, något som de svenska facken tagit fasta på i ett brev ställt till Kinas ambassad i Stockholm:

Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens centralorganisation (TCO), som sammanlagt representerar 2,8 miljoner löntagare i Sverige, uppmanar regeringen i Folkrepubliken Kina att tillförsäkra att människor i Hongkongs särskilda administrativa region får protestera utan trakasserier och våld från polisen och andra, samt att avstå från att sätta press på myndigheterna och arbetsgivarna i Hongkong för att trakassera och undertrycka sådana protester, bland annat genom att avskeda arbetare som har utövat sina grundläggande och omistliga mänskliga rättigheter till föreningsfrihet, församlingsfrihet och yttrandefrihet.

Hongkong är en undertecknande part i ICCPR som för närvarande kränks av polisen. FNs grundläggande principer om användning av våld och skjutvapen av brottsbekämpande tjänstemän bryts också allvarligt.

Våra systrar och bröder i fackföreningsrörelsen i Hongkong har gemensamt med folket på gatorna ställt fem krav:

  • att utlämningslagen upphävs,
  • att de arresterade demonstranterna friges utan åtal,
  • att myndigheterna återkallar deras karaktärisering av protesterna den 12 juni som ”upplopp”,
  • att en oberoende utredning granskar polisvåld och maktmissbruk,
  • att det sker en implementering av universell rösträtt.

Vi stöder dessa krav och anser att myndigheterna i Hongkong bör inleda en dialog med folket genom att acceptera dessa krav. Vi skulle vara tacksamma om ni kunde informera oss om er regerings respons.

Ladda ned brevet här (pdf)