Fråga facket Fråga facket

Inflationsmålets framtid diskuterades på LO

Ekonomi Det finns starka skäl att överväga ett högre inflationsmål och det är viktigt att vi utgår från inflationsmålet i kommande avtalsrörelse, anser LOs chefsekonom Ola Pettersson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Henry Ohlsson, Anna Breman och Ola Pettersson
Panelen diskuterade kring inflationsmålet. Foto: Christina Jonsson

Räntan ligger kvar

Sverige är en liten ekonomi som är beroende av omvärlden. I Sverige ligger nu reporäntan på minus 0,5 procent och kommer att ligga kvar på denna historiskt låga nivå till halvårsskiftet 2017 för att långsamt öka. Det sa vice riksbankchef Henry Ohlsson på ett seminarium på LO.

- Vi rör oss uppåt mot inflationsmålet som är 2 procent. Vi har en god konjunktur i Sverige, god tillväxt och en sjunkande öppen arbetslöshet för a-kassamedlemmar.

Orsaker till den fortsatt låga räntan

Räntorna är låga i omvärlden vilket är en förutsättning för en fortsatt stark konjunktur och stigande inflation. Det är viktigt för förtroendet hos marknadens aktörer att inflationen kommer tillbaks till 2 procent, menade Henry Ohlsson.

Inflationsmålet infördes 1995 och vice riksbankschefen överväger om inflationsmålet ska höjas. De reala räntorna har varit fallande under en rad år. Att vi lever i en lågräntevärld har främst två skäl.

- Sparandet globalt har ökat och efterfrågan på sparande har minskat, vilket är nära förknippat med tillväxten, ansåg Henry Ohlsson. Vi är väldigt beroende av omvärlden i vår ekonomi.

- Penningpolitikens förutsättningar förändrades mellan 2010 och slutet av 2014. Inflationstakten minskade och låg på mellan 0,5 till 1,0 procent, vilket är under målet på 2 procent, och har fortsatt sjunka. Vi är på väg mot inflationsmålet.

Den penningpolitik som förs ska ge fortsatt stöd åt inflationsuppgången. En av åtgärderna Riksbanken gör är att köpa statsobligationer och det kommer man att fortsätta med året ut.

Riksbanken kan göra mer

LOs chefsekonom Ola Pettersson anser att det var rätt att Riksbanken styrde om sin penningpolitik.

- Vi har lång väg kvar för att föra förväntningarna på 2 procent i hamn och jag tror att detta kommer att diskuteras i kommande avtalsrörelse och det borde vi inte behöva göra.

- Vi har haft långsiktigt fallande räntor men Riksbanken har inte haft någon annan möjlighet än den väg man valt.

Arbetslösheten är på väg ner och arbetsmarknaden håller på att läka, konstaterade Ola Pettersson.

- Vi måste utveckla utbildningspolitiken så matchningen till jobben blir bättre. Lågkonjunkturen har skadat marknaden och vi skulle behöva en längre period av högkonjunktur.

Ola Pettersson är skeptisk till om de verktygen finns som behövs för att möta nästa lågkonjunktur.

- Det finns starka skäl att höja inflationsmålet från en så låg nivå som 2 procent, annars finns det risk för att vi slår i räntegolvet och inte kan bedriva den stabiliseringspolitik vi behöver. Men det är Sveriges riksdag som ska sätta inflationsmålet. Det ska inte Riksbanken göra självt.

- En utjämning av inkomstskillnaderna skulle kunna öka konsumtionen. Rika människor sparar mer, menar Ola Pettersson.

Effekten av åtgärder tar tid

Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, menade att så fort vi har närmat oss 2-procentsmålet har Riksbanken stramat åt.

- Under förra året hade vi en oväntad höjning av inflationsmålet. Inhemskt är inflationen på väg upp men utrikes inte och Anna Breman ansåg att Riksbanken har visat upp överoptimistiska prognoser.

- Riksbanken behöver ganska mycket tur för att prognosen om att nå målet på 2 procent inflation till år 2017 ska slå in.

Ola Pettersson tror däremot att Riksbanken gör vad som krävs för att nå målet och är trygg med det.

- Arbetsmarknadens parter är en viktig del i detta att hålla 2- procentsmålet.

Henry Ohlsson menar att temporära åtgärder på arbetsmarknaden kan bli permanenta.

- De som kommer in på arbetsmarknaden tenderar att stanna kvar där.

Se hela seminariet i LO PLAY

Är vi på väg in i en högkonjunktur? Finns fler verktyg än de Riksbanken använt hittills? Se hela seminariet Har inflationsmålet en framtid? i LO PLAY och lyssna till intressanta frågor från publiken.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.