Fråga facket Fråga facket

Inga lönechocker i kommande avtalsrörelse

Ekonomi Efter en lång period med inflation under målet är inflationen enligt Riksbanken nu på väg upp. Vice riksbankchef Per Jansson väntar sig en normal löneutveckling i avtalsrörelsen 2016 som inte hotar Sveriges konkurrenskraft, sa han vid ett tal på LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vice riksbankschef Per Jansson och LOs chefsekonom Ola Pettersson
Riksbanken och LO är överens om inflationsmålet. Foto: Christina Jonsson

Viktigt hålla fast vid inflationsmålet

Sedan inflationsmålet sattes har makroekonomin förbättrats och inflationens nivå minskat från 7 procent före inflationsmålet till 2 procent efter och tillväxten har ökat i snitt från 2 till 2,5 procent, enligt Riksbankens vice ordförande Per Jansson.

- Makrobilden ser bättre ut till skillnad mot arbetslösheten, som är viktig att arbeta med. Vi har fått större köpkraft och en stabilare lönebildning. Tidigare gröpte inflationen ur reallöneökningarna. Här har Industriavtalet och inflationsmålet spelat stor roll. Det är viktigt att vårda det här systemet vi byggt upp. Vi har klarat oss bättre än många andra länder på grund av de åtgärder vi gjorde efter 90-talskrisen, sa Per Jansson.

Riksbanken väntar en normal löneutveckling

Enligt Per Jansson är inflationsutsikterna goda och trots vad som kan läsas i media är det ingen deflation på gång och inga orimligt höga löneökningar är nödvändiga för att nå målen.

- Vi väntar en normal löneutveckling, säger Per Jansson, och förklarar att det innebär en löneökning som är historiskt genomsnittlig på 3,2-3,5 procent.

Tillväxten är stabil

Hälften av Sveriges BNP går på export. De länder vi bedriver handel med går bra. I länder som nyligen haft problem som Spanien, Portugal och Irland går det bättre. I USA går det också bra och där väntas räntan höjas, om inte nu så åtminstone innan årets slut.

- Grekland är fortfarande ett orosmoln och Kina går nu från export till investeringar och konsumtionspolitik, en omställning som är bra, och om det inte spiller över brett och påverkar andra länder blir det inte ett stort problem för Sverige, anser Per Jansson.

Arbetsmarknaden förbättras

Konjunkturen stärks också i Sverige och BNP-tillväxten är stabil och arbetsmarknaden förbättras och Riksbanken tror på en fallande arbetslöshet. Utmaningen är invandringen.

- Lyckas vi med detta är det en jättevinst för Sverige. De kommer att bidra med skatter och därmed också till vår välfärd. Det viktigaste är att höja sysselsättningsgraden för invandrare, se till att de får jobb.

Positivt för inflationsmålet

Låga räntor, starkare konjunkturer i Sverige och omvärlden och en svagare krona än förra året är positivt för inflationsmålet.

- Reporäntan ligger kvar på minus 0,35 procent och vi kommer att höja räntan mycket sakta, säger Per Jansson.

De verktyg som Riksbanken har är att sänka reporäntan, köpa mer statsobligationer, intervenera på valutamarknaden och att låna ut pengar till företag.

- Den låga räntan är nödvändig, säger Per Jansson.

Inflationsmålet bidrar till en bättre ekonomisk utveckling och ska inte ändras beroende på var inflationen befinner sig för stunden. Sverige har ett lågt ränteläge internationellt.

- Penningpolitiken har effekt. Inflationen stiger men vad som händer i omvärlden spelar stor roll för en öppen ekonomi som Sverige, säger Per Jansson.

Utmaningen är lägre arbetslöshet

Men det finns också risker, anser Per Jansson. Det låga ränteläget kan leda till överdrivet risktagande. Det finns risker med hushållens skulder och med bostadsmarknaden.

- Andra myndigheter som riksdag och regering har också verktyg och det är hög tid att de används, anser Per Jansson.

- Framtidsutmaningen för penningpolitiken är hur vi ska få en lägre arbetslöshet där jämviktsarbetslösheten är en väsentlig del. Den ligger troligen betydligt lägre än vad Konjunkturinstitutet sagt, befarar Per Jansson.

Riksbanken gör ett bra jobb

LOs chefsekonom Ola Pettersson tycker att Riksbanken i dag gör ett bra jobb när man fokuserar på att upprätthålla trovärdigheten för inflationsmålet genom att få upp inflationsförväntningarna.

- Inflationsmålet är otroligt viktigt för den svenska lönebildningen och vi behöver veta vad vi har att förhålla oss till när vi är på väg in i en ny avtalsrörelse. Jag tycker vi fick klara och raka besked av vice riksbankschef Per Jansson i dag. Riksbanken har en förväntan om att vi i avtalsrörelsen förhåller oss till inflationsmålet, att det är det som är utgångspunkten. Jag hoppas att det är så det blir, säger Ola Pettersson.

Se hela seminariet Penningpolitiken och lönebildningen i LO Play.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.