Fråga facket Fråga facket

Ingen LO-samordning under avtalsrörelsen 2016

Kollektivavtal LOs representantskap har i dag fattat beslut om att LO-förbunden kommer att genomföra enskilda förbundsförhandlingar i avtalsrörelsen 2016. LO kommer inte att samordna LO-förbunden kring några gemensamma avtalskrav.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ingen LO-samordning under avtalsrörelsen 2016
LOs avtalssekreterare och LOs ordförande på väg till representantskapet. Foto: Anders Larsson

Enskilda förbundsförhandlingar

LO-förbunden ska i avtalsrörelsen 2016 förhandla var för sig, utan samordning från LO. Det beslutade idag LOs representantskap efter rekommendation från LOs styrelse.

- Man ska kalla saker för vad de är och detta är naturligtvis ett misslyckande. Detta är ett tungt beslut, sa LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson till representantskapet.

- Det fanns i LOs styrelse majoritet för en samordning men ett antal förbund sa tyvärr nej. Och då går det inte. Frågan som splittrar oss är jämställda löner. Vi är eniga om de långsiktiga målen som bland annat innebär att löneskillnaden mellan män och kvinnor ska halveras fram till 2028. Vi är också eniga om att detta kräver relativlöneförändringar. Men det finns i dag inte någon enighet om hur det ska gå till.

Även LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson var djupt besviken:

- Vi är mitt inne i ett oroligt politiskt läge. Jag hade gärna velat stå här och säga att åtminstone vi i LO är enade och står stabilt. Tyvärr kan jag inte det.

Överens om långsiktiga mål

Vid en pressträff efteråt utvecklade LOs ordförande sin syn på det fattade beslutet.

- Tyvärr föll det än en gång på frågan om hur vi ska nå jämställda löner. Det är särskilt allvarligt eftersom de orättvisa löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en av vår tids viktigaste frågor. Vi kan inte leva med den orättvisa vi har.

- LOs samtliga förbund är eniga om de långsiktiga målen, att skillnaderna ska ha halverats fram till 2028. Men det föll på oenighet om hur vi ska nå målen. Ändå finns det bara en kraft som kan göra något åt denna orättvisa och det är vi i fackföreningsrörelsen. Vägen framåt måste vara samordning, det finns på lång sikt ingen annan möjlighet.

Ansvar för Sverige

På frågan om avtalsrörelsen nu kommer att bli stökigare än vanligt svarade Karl-Petter Thorwaldsson att det inte behöver bli så.

- Jag tror inte att detta innebär att vi får en europeisk utveckling av svensk lönebildning. Våra förbund är vana att ta ansvar, och de kommer att ta ansvar både för sina medlemmar och för Sverige. Men det kommer givetvis att bli svårare utan samordning.

Generös flyktingpolitik

Karl-Petter Thorwaldsson tog i sitt anförande också upp den aktuella flyktingsituationen.

- Vi har nu de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget. Från LOs sida står vi fast vid att Sverige ska ha en generös flyktingpolitik. Vi ska inte stänga våra gränser när människor flyr för sina liv. Det är inte sådana vi är.

- Men givetvis måste vi lyssna på den oro som många av våra medlemmar känner när kommunernas kostnader nu ökar och vi tar emot så många på så kort tid. Än så länge klarar vi det, men vi klarar det inte på längre sikt. Därför måste alla EU-länder, liksom alla Sveriges kommuner, dela på ansvaret.

Alla kan göra något

Representantskapet avslutades med ett seminarium om LOs antirasistiska projekt Alla kan göra något. I panelen satt representanter för de tre förbund som är pilotförbund i projektet. Yvonne Nygårds, Fastighets, Hans-Olof Nilsson, Livs och Anneli Jonsson, Seko. De var alla överens om hur viktigt det är att fackets antirasistiska arbete intensifieras.

- Vårt arbete måste stå på två ben. Vi måste fokusera på att möta främlingsfientliga diskussioner när de uppstår, men grunden måste vara ett stärkt fackligt grundarbete byggt på vår ideologi, på våra värderingar om alla människors lika värde, sa Yvonne Nygårds.

Se hela representantskapet i LO Play.

Mats Erikson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Anders Larsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.