Fråga facket Fråga facket

Jag kände mig skadeskjuten som person

Anställningsvillkor Trots brist på personal i förskolan hänvisades den utbildade barnskötaren Mikaela till kortare tillfälliga anställningar. Hennes yrkeskompetens värderades inte och hon blev sårad av att bli nedflyttad till en nybörjarnivå och en osäker anställning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det otrygga året fick mig att sluta inom förskolan och utbilda mig på nytt, säger Mikaela som flyttat igen och nu har en tillsvidareanställning där hon värdesätts. Foto: Lars Forsstedt

Har du haft någon otrygg anställning?

- Ja, efter att jag flyttade till min nuvarande sambo och bytte bostadsort så förändrades min vardag som barnskötare, säger Mikaela. 

I den mellansvenska kommunen rådde brist på personal inom förskolorna. Utan hänsyn till utbildning, bra referenser och år av erfarenhet hänvisades hon till en vikariepool.

- Jag placerades längst ner i kedjan med en ingångslön som var 5 000 kronor lägre än vad jag haft tidigare, säger Mikaela.

- Jag var timanställd i flera månader innan jag fick tidsbegränsade vikariat. 

Hur påverkade det dig?

- Jag kände mig skadeskjuten som person. De såg inte mig som den individ jag var med de kunskaper jag hade. 

- Det var ett rejält bakslag för mig som kom från en tillsvidareanställning där jag fått utvecklas i min roll, ta eget ansvar och bli uppskattad.

Att det skilde så mycket mellan olika arbetsgivares syn på medarbetare var Mikaela inte beredd på.

- Nu fick jag ta de arbetspass jag blev tilldelad och det innebar exempelvis att jag inte deltog i arbetsplatsträffar och därmed inte fick någon insyn i verksamheten eller kunde vara med och påverka.

Stå upp för trygga jobb – skriv under LOs upprop här!

Text: Sophia Gabrielsson sophia@forsstedt.se