Fråga facket Fråga facket

Jämlikhet är svårt men vi kan se ett mönster

Opinionsbildning Vi tjänar på minskade ekonomiska klyftor men i Sverige ökar klyftorna mest av alla OECD-länder. Vi ser ett mönster som säger att vi måste jobba med klass, kön, etnicitet och utmana den ekonomiska makten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Varför är jämlikhet så svårt?
LOs andre vice ordförande Berit Müllerström Foto: Jonas Wall

Sverige glider isär

Under de senaste 35 åren har den ekonomiska ojämlikheten i Sverige ökat kontinuerligt.

- LOs vision är ett samhälle som håller ihop, där ingen bromsas i sin utveckling och ingen skor sig på andras arbete, där ingen lämnas efter och där alla ges lika möjligheter genom hela livet, förklarar Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande.

Berit Müllerström liknar samhället med en fotbollsmatch där vi måste spela tillsammans för att kunna utveckla välfärden och stärka tillväxten.

- Klasstillhörighet ärvs i generationer. De rikare blir rikare och vi har pensionärer som bara får ut några tusenlappar i månaden, kvinnor som vill jobba heltid men som får nöja sig med deltid, ensamstående föräldrar som knappt kan betala hyran och unga som vill flytta hemifrån men inte får ett jobb eller bostad. De flyktingar som kommer till Sverige försöker finna en plats i samhället men stöter ofta på problem.

Det finns ett tydligt mönster

Tillsammans bildar alla dessa berättelser ett tydligt mönster. Sverige håller på att glida isär och nu måste något göras, anser Berit Müllerström.

- Vi vet att alla tjänar på minskade ekonomiska klyftor i samhället. Vi får bättre hälsa, bättre sammanhållning, lägre kriminalitet och ett fördjupat förtroende för demokratin. Men i Sverige ökar de ekonomiska skillnaderna snabbast av alla länder inom OECD.

Kapitalinkomsterna har ökat och blivit mer koncentrerade och samtidigt har fattigdomen ökat, bland annat för att socialförsäkringar och pensionerna har urholkats.

I Göteborg kan man resa med spårvagn från Långedrag till Bergsjön. På den resan skiljer det nio år i medellivslängd beroende på vid vilken station du bor, enligt ett reportage i Aftonbladet i höstas.

Lägg till delaktighet

Julio Fuentes är verksamhetssekreterare hos SIOS och jobbar mycket med jämlikhet kopplat till mångfald.

- När man pratar om jämlikhet pratar man om lika möjligheter men alla har inte samma förutsättningar. Vi ska koppla delaktighet till jämlikhet. Alla har inte samma möjlighet att göra olika val i samhället.

Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider menar det finns dokumenterat att vi lever i ett samhälle där skillnaderna i jämlikhet automatiskt växer om vi inte agerar emot.

- Alla diskussioner om jämställdhet tenderar att sluta i en statistikfestival. Vi måste betona klassfrågan starkare. Klass är den centrala konfliktdimensionen. Då kommer man åt maktstrukturerna och ser hela samhället.

Göran Greider lyfter ett tabubegrepp i samhällsdebatten.

- Det är de rika som är problemgruppen. Det är denna grupp som ser till att det blir denna störning av ojämlikhet i samhället. Vi måste hitta ett brett begrepp som innefattar den stora delen av befolkningen. Vi måste hitta ett brett arbetarklassbegrepp som innefattar LO-grupperna som kan mobilisera folk så man blir rädd för vad denna grupp kan göra. Det finns ingen annan väg att gå. Vi ska tala mer om klass. Det är steg ett.

Klass och kön

Fram till LO-kongressen 1991 hade LO bara talat om klassbegreppet. Då tog kongressen den första rapporten kring Klass och kön med den berömda klass- och köntrappen där kvinnliga arbetare hittas på lägsta trappsteget och manliga tjänstemän på högsta.

- 1996 slog LO-kongressen fast begreppet Klass och kön och år 2000 att LO är en feministisk organisation, sa Wanja Lundby-Wedin som då valdes till ordförande för LO men nu är förste vice ordförande i Svenska Kyrkan.

Wanja Lundby-Wedin vill ha med alla begrepp, klass och kön och etnicitet och håller med Julio Fuentes om att det är viktigt med lika förutsättningar och delaktighet.

Försäkringskassan är en del av vår välfärd

- Vi på Försäkringskassan måste förhålla oss till de statliga värdegrunderna och vi påverkar väldigt många människors liv. Vi är en viktig pusselbit, säger Julie Jacobsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

- Tidigare har vi inte haft en roll som opinionsbildare men nu har vi fått det när det gäller föräldraförsäkringen. Vi visar på hur olika val påverkar framtiden när hen väljer vilken förälder som ska vara hemma med barnen.

Prioriterade frågor

- Det är viktigt att koppla diskrimineringsfrågor till rasism och en maktordning, anser Julie Jacobsson.

Berit Müllerström vill se enkla vägar in till ett arbete och att investera i utbyggnaden av den offentliga sektorn.

- LO måste bli ännu bättre på skolinformation och att ta samtalen ute på arbetsplatserna om främlingsfientlighet även om vi gör mycket redan nu inom Alla kan göra något.

Sammansmälta ögonblick

Den som vill bekämpa den ekonomiska ojämlikheten måste utmana den ekonomiska makten, anser Göran Greider. Om vi inte omfördelar rikedomarna kommer vi ingen vart. Om vi bygger ut offentlig sektor ökar vi jämlikheten i samhället.

Göran Greider efterlyser den där universella idén.

- De där sammansmälta ögonblicken av solidaritet som enigheten när alla har samma känsla på Första maj. Det är en nödvändighet.

Se hela seminariet i LO PLAY och hör, bland annat intressant, vad Wanja Lundby-Wedin menar med socialt utestängda.

Panelen vid Almedalsseminarium om jämlikhet.

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.