Fråga facket Fråga facket

Jämställdhetspolitik handlar om klass och kön

Anställningsvillkor Årets jämställdhetsbarometer fokuserar helt på löner. Med hänsyn till både klass och kön framgår tydligt de dramatiska klyftorna mellan olika yrkesgrupper. Män i tjänstemannayrken tjänar mer än dubbelt så mycket som kvinnor i arbetaryrken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Personlig tränare, medlem i Kommunal. Foto: Lars Forsstedt

Årets rapport har fokus på löner

Jämställdhetsbarometern är en rapport som kommer för tredje året i rad. LO analyserar här de ekonomiska förutsättningarna för kvinnor och män och lämnar förslag på hur vi kan nå en mer jämlik Ulrika Vedinfördelning av tid, makt och pengar. Årets rapport, som heter just Tid, makt och pengar, och författats av LO-utredaren Ulrika Vedin, fokuserar helt på löner.

- De stora löneskillnaderna som finns mellan kvinnor och män är kopplade till det utbredda deltidsarbetet och många osäkra anställningarna inom kvinnodominerade yrken. Därför använder vi ett nytt lönemått, faktisk månadslön, där vi också tar hänsyn till arbetstiden, förklarade Ulrika Vedin.

Eftersom LO är en feministisk organisation ligger fokus på att uppmärksamma de ojämlikheter som finns mellan män och kvinnor i Sverige. LO jobbar ständigt med att på sikt få bort de strukturella skillnaderna mellan könen.

Den råa sanningen

- Det vi presenterar i rapporten är den råa sanningen om hur det ser ut i Sverige sa Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande, vid presentationen av rapporten.

- I årets jämställdhetsbarometer visar vi att framför allt kvinnor i arbetaryrken har halkat efter lönemässigt under åren 2012 till 2014 i jämförelse med kvinnor och män i tjänstemannayrken.

Allra lägst lön har kvinnor inom detaljhandeln vars faktiska lägstalön år 2014 var 13 086 kronor i månaden, före skatt. Motsvarande inom den kommunala sektorn var 13 552 kronor och inom hotell- och restaurangbranschen 14 618 kronor.

Dramatiska löneklyftor i dagens Sverige

Arbetarkvinnors genomsnittliga faktiska månadslön, när vi tar hänsyn till arbetstiden, är 17 860 kronor före skatt.

Karl-Petter Thorwaldsson Jämställdhetsbarometern 2016.- Det är 73 procent av arbetarmännens faktiska månadslön på 24 460 kronor i genomsnitt. Skillnaderna ökar och kvinnors arbetsmarknad försämras främst på grund av deltiderna som är akilleshälen för kvinnorna, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

En titt på tjänstemannayrken visar att de genomsnittliga faktiska månadslönerna är 30 270 kronor för kvinnor och 39 760 kronor för män. Den här skillnaden mellan olika yrkesgrupper är en annan viktig aspekt som LO belyser i årets jämställdhetsbarometer.

Fel tala om sänkta lägstalöner som ingångslöner

Flera förslag i samhällsdebatten föreslår att de redan mycket låga lägstalönerna ska sänkas. Den faktiska månadslönen för kvinnor inom detaljhandeln och hotell och restaurangbranschen låg 2014 under 16 000 kronor före skatt.

Det leder fel att tala om sänkta lägstalöner som låga ingångslöner som ska vara under en begränsad period, menar Ulrika Vedin. Om lägstalönerna sänks med 5 000 kronor per månad till den nivå en del i debatten uttryckt skulle behövas, skulle lönen ligga på 15 000 kronor per månad för heltid. Ulrika Vedin har ett räkneexempel.

- De som nyanställs kommer då in på de nya sänkta lägstalönerna. Om löneökningarna blir 2,5 procent varje år i fem år skulle resultatet bli en ny faktisk lägstalön för heltid på 9 700 kronor för kvinnor i detaljhandeln och 10 900 kronor per månad för kvinnor i hotell- och restaurangbranschen. När lönen är så låg blir en löneökning på 2,5 procent väldigt liten.

Lönesänkarkraven är obegripliga

- Därför framstår det för oss som obegripligt att det på senaste tiden kommit flera förslag om att de mycket låga lägstalönerna ska sänkas ännu mer. Sänkta lägstalöner skulle inte bara innebära löner som inte går att leva på för dem som får dem. De skulle också sätta press nedåt för dem som i dag tjänar minst, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

En låg lön inte bara är en låg lön. Den betyder också lägre pension, lägre a-kasseersättning, lägre ersättning från sjukförsäkringen och lägre föräldrapenning.

- Det här visar att alla som varit ute och krävt sänkta lägstalöner den senaste tiden inte har en aning om hur det faktiskt ser ut på svensk arbetsmarknad, framför allt för kvinnor, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Vägen framåt

LO tror att förändringen måste komma genom opinionsbildning och en samhällsdebatt. Vi har fortfarande inte rått på fördomen om vad som är arbetsmått för män och kvinnor.

- Vi måste få en mycket tydligare normbildning kring att heltid är norm i kvinnodominerade branscher. I dag har vi väldigt få heltidstjänster inom handeln och inom hotell och restaurang. Det finns få tillsvidareanställningar här liksom inom offentlig sektor.

- Alla 14 LO-förbund har enats om att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska halveras under de tre kommande kongressperioderna.

Det finns tydliga tecken på arbetsmarknaden att det är brist på arbetskraft i vissa branscher och LO har kommit fram till en häpnadsväckande siffra, i en annan rapport som ska presenteras i sommar, på hur mycket Sverige som nation skulle tjäna på att kvinnor jobbar lika mycket som män.

- Det handlar om 400 000 arbetstillfällen. Det är Sveriges utan jämförelse största tillväxtpotential. Den ligger i kvinnors arbetsmarknad. Här kan vi bli en rik nation. Men då måste vi bygga om arbetsmarknaden så den är lika för män och kvinnor, avslutade Karl-Petter Thorwaldsson.

Läs hela rapporten Sveriges jämställdhetsbarometer Tid, makt och pengar med tema lön och LOs förslag till ytterligare åtgärer.

Se presskonferensen om rapporten i LO play. 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.