Fråga facket Fråga facket

Kongressen avgör LOs inriktning

Organisationsfrågor LOs 28e ordinarie kongress genomförs i Stockholm den 17–20 juni 2016. Trehundra ombud från hela landet behandlar motioner och den av styrelsen föreslagna kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medlemmar i LO-förbund.
Alla ska få jobba och till lika villkor. Foto: Lars Forsstedt

Sysselsättning och lönepolitik

Kongressen håller till I City Conference Center, Folkets hus, i Stockholm.

Av de frågor som ska diskuteras under kongressen är kanske full sysselsättning den allra viktigaste. Den är grunden till allt det andra. Utan full sysselsättning kan inte i längden den svenska modellen upprätthållas, vår gemensamma välfärd betalas och en hållbar ekonomi byggas som kommer alla, inte bara några, till del.

LO-kongressen 2012 konstaterade att den ekonomiska politik som förts i Sverige sedan 1990-talet inte längre klarar att upprätthålla full sysselsättning. Lösningen är inte att gå tillbaka till det gamla, till den politik som dominerade innan 1990-talet.

Vad Sverige behöver är en ny politik

Sverige behöver en politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Det är bakgrunden till att kongressen 2012 beslutade att inleda projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Arbetet har pågått i fyra år med att försöka besvara den kanske viktigaste frågan Sverige har i dag, hur ska en ny ekonomisk politik formas som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi? Det har resulterat i 24 underlagsrapporter och seminarier men framför allt slutrapporten Vägen till full sysselsättning och solidarisk lönepolitik som kommer att behandlas av kongressen i juni.

Jämlikhet på dagordningen

Frågan om full sysselsättning hänger också samman med andra viktiga frågor, inte minst frågan om jämlikhet.

Sverige är ett av de OECD-länder där klyftorna ökar snabbast. I de årliga jämförelser LO gör mellan maktelitens löner och LO-medlemmarnas är skillnaderna nu de största i modern tid. Vi är inte längre världens mest jämlika land.

Men det behöver inte vara så. Det är dags att vända den utvecklingen. Investera för jämlikhet är kongresstema 2016 med kampen för ett jämlikare samhälle högst på dagordningen.

Det är kongressombuden som avgör LOs inriktning de kommande fyra åren under fyra dagar i juni.

Läs om kongressrapportens huvudområden.

Läs kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisar löner.

Läs LO-aktuellt Tema: Kongress 2016 Alla vinner på jämlikhet

Reine Boström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.