Facket direkt facketdirekt.nu

Let’s Talk! LO arrangerar forum för social dialog i Sydafrika

Internationellt South Africa Chapter 2020 är ett två dagars kreativt forum med syftet att utveckla praktiska lösningar på aktuella utmaningar kopplade till hållbarhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Magnus Liam Karlsson

På grund av spridningen av Covid-19, vill vi inte utsätta deltagarna, personal och övriga berörda för hälso- och säkerhetsrisker. Därför har vi bestämt att senarelägga forumet till hösten. Let’s Talk Forumet är en viktig plattform för alla deltagande parter. Därför ser vi fram emot att ordna forumet under andra halvan av år 2020. Denna sida uppdateras när nästa planeringsfas startat.

Let’s Talk!

Forumet samlar representanter från företag, fackföreningar, statliga och icke-statliga organisationer, oberoende experter och påverkare för att skapa konkreta och varaktiga positiva effekter för alla delar av samhället genom social dialog.

Let´s Talk! arrangeras av LO, Svenska institutet, Scania och the Swedish Workplace Programme, ett samarbete mellan Näringslivets Internationella Råd (NIR) och IF Metall, i nära samarbete med Sveriges ambassad, Pretoria.

Läs mer om forumet här