Fråga facket Fråga facket

LO välkomnar att Lex Laval rivs upp

Kollektivavtal Regeringen meddelade på fredagen att Lex Laval ska rivas upp. Ett välkommet besked enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sverige blir jämlikare om Lex Laval rivs upp
Foto: Lars Forsstedt

Jämlikare Sverige

Torbjörn Johansson

Lagen skulle innebära att facket har rätt att kräva kollektivavtal för utländska företag som verkar i Sverige. Ett förslag som stärker den svenska kollektivavtalsmodellen, enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

- Det är efterlängtade förslag som stärker skyddet för utländska arbetstagare. Särskilt viktigt är att man gör det möjligt att alltid ställa krav på kollektivavtal.

- Det är ett viktigt steg mot likabehandling på svensk arbetsmarknad. Sverige blir jämlikare om Lex Laval rivs upp, säger Torbjörn Johansson.

Motverka missförhållanden

Regeringens förslag innebär också utökade möjligheter till kontroll av gästande företag.

- Den här delen välkomnar vi särskilt eftersom missförhållandena ofta är störst bland dessa företag. Utländsk arbetskraft är kraftigt överrepresenterade när det gäller arbetsplatsolyckor, säger Torbjörn Johansson.

Bra för arbetstagare och företag

Enligt Torbjörn Johansson är lagförslaget bra både för svenska arbetstagare och företag.

- Vi vet att företagen ser problem med nuvarande lagstiftning och att den här förändringen välkomnas av många företag, säger LOs avtalssekreterare.

- Det är ett bra förslag eftersom det skulle innebära att företag konkurrerar på lika villkor. Nu förutsätter vi att det här går smidigt igenom riksdagen. Det skulle innebära att vi får nya regler för ett bättre Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Läs mer om regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden