Fråga facket Fråga facket

Missa inte föräldrapenningtillägget

Försäkringar Många pappor missar det föräldrapenningtillägg de har rätt till. Den ersättningen är större än barnbidraget. Arbetsgivarna måste bli bättre på att underlätta för pappor att vara hemma med sina barn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tiden när barnen är små kommer inte tillbaka. Foto: Lars Forsstedt

9 procent av papporna tar FPT

I Stockholms län har endast 9 procent av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 83 procent.

Om man tittar på hela landet är det bara 8 procent av papporna som tar ut hela ersättningen. Det visar LOs senaste utvärdering av föräldrapenningtillägget.

Lönsamt och glädje med barnet

Stefan Hansson är förste ombudsman LO-distriktet i Stockholms län.

- Ersättningen från föräldrapenningtillägget är större än barnbidraget också för låga inkomster. Vi vill uppmärksamma föräldrar på att den här försäkringen finns. Både pappor och mammor kan dryga ut
Stefan Hansson LO-distriktet Stockholmkassan under barnets första tid men vi ser gärna att fler pappor tar chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är en tid som aldrig kommer tillbaka, säger Stefan Hansson.

De flesta arbetsplatser har kollektivavtal

De allra flesta som arbetar på en arbetsplats som omfattas av något av LO-förbundens kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-medlemmar inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen.

Hoppades på fler föräldraldediga pappor

Kvinnor som ansökt om ersättning från föräldrapenningtillägget ,FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 96 procent av dessa. Det motsvarar 173 dagar. Motsvarande siffra för männen är 47 procent. Det motsvarar 84 dagar.

Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län, hade hoppats att fler män hade utnyttjat ersättningen.

- Vi vet samtidig att förväntningar på arbetsplatsen bland arbetsgivare, kollegor och chefer spelar in när man som förälder planerar hur länge man ska vara hemma med sitt barn. Arbetsgivare och chefer måste bli bättre på att underlätta för pappor att vara hemma med sina barn.

Läs LOs utvärdering Extrapengar till både mammor och pappor vid föräldraledighet – en utvärdering av föräldrapenningtillägget. 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Fakta om försäkringen

Föräldrapenningtillägget ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Den som tjänar mer än försäkringskassans tak får 90 procent av lönen som överstiger taket.

För att garanteras rätt till ersättningen ska den nuvarande arbetsgivaren ha kollektivavtal och den som har arbetat där, eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal, ha arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period.

Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring. En anmälan ger också ett tillskott till avtalspensionen.