Fråga facket Fråga facket

Ni har gjort en bra avtalsrörelse i förbunden

Arbetsmarknad Trots att 2016 års avtalsrörelse inte kunde samordnas har flera förbund fått igenom angelägna krav samtidigt som det viktiga märket har fungerat, sa LOs ordförande på LOs representantskap.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karl-Petter Thorwaldsson och Ylva Joahnsson
Vi har en LO-minister, sa Karl-Petter Thorwaldsson Foto: Christina Jonsson

LOs ordförande är nöjd

Inför avtalsrörelsen 2016 tog LOs styrelse beslut om att inte gå in i den med samordnade förhandlingar. Fortfarande är flera avtalsområden inte klara men Karl-Petter Thorwaldsson är väldigt nöjd så här långt.

- Det är en otroligt väl genomförd avtalsrörelse. Jag vet att vi spelade en viktig roll när vi kunde gå ut och stödja både industrins märke och de 590 kronor som Handelsanställdas förbund förhandlade fram. Vi har också klarat att höja kvinnolönerna lite snabbare än de manliga lönerna i den här avtalsrörelsen.

Lönegapet ska vara halverat 2020

Höjda kvinnolöner är en viktig del i LOs prioriterade mål att år 2020 ska vi ha halverat lönegapet mellan män och kvinnor. Kommunal drev en kamp för alla undersköterskor i Sverige, för en felavlönad yrkesgrupp.

- Det ser ut som 2016 års avtalsrörelse tar ett rejält kliv i den riktningen. Jag var oerhört stolt när jag hörde att ni lyckats förhandla fram en löneökning på över 1 000 kronor i denna avtalsrörelse.

- Vi måste gå till attack mot daglöneriet. Handelsanställdas förbund krävde att ingen anställning kunde vara kortare än två veckor. Det visar vägen för andra hur vi steg för steg ska få bort daglöneriet.

Bäst i världen på reallöneökningar

Märket inom industriavtalet är bra för alla. Det ger reallöneutveckling och gör så att vi kan se fram emot ett 2016 med reallöneökningar.

- Vi är unika i världen på att år efter år leverera reallöneökningar när resten av världen står still eller går bakåt. Om vi summerar tiden från det industriavtalet kom till har LO-medlemmarna fått reallöneökningar på över 40 procent.

Det faktum att avtalsrörelsen 2016 är ettårig oroar Karl-Petter Thorwaldsson. 2017 års avtalsrörelse är redan påbörjad och LOs ordförande hade ett budskap till repskapet.

- Vi blir aldrig starkare än hur vi lyckas tillsammans. Om vi ska förbättra arbetsvillkoren för människorna i Sverige så handlar det om att vi håller ihop. Det gäller också tjänstemän och akademiker. Vi har ett jätteuppdrag i den fackliga familjen att förbättra arbetsvillkoren med deltider, visstider och dålig arbetsmiljö.

Löfte från LOs ordförande

LOs ordförande har ett löfte till repskapet att om han blir omvald på kongressen ska han lägga all kraft på LO-samordningen.

- Vi är starkare tillsammans. Vi har alla ett ansvar för det.

Löneklyftorna i Sverige mellan rik och fattig ökar mest i hela OECD. Vi är mest ojämlika i hela Norden.

- Vi kan inte se på när klyftorna växer i samhället. Navet är full sysselsättning. Vi ska fokusera på välfärd, arbetsmiljö och pensioner. Vi ska gå i spetsen för att stärka jämlikheten.

Många väntar sig att LO ska gå i spetsen och ett område har utretts redan före kongressen, pensionerna.

- Vi är på väg att få tillbaka fattigpensionärerna. Att 50 procent av kvinnorna bara får 50 procent i pension är fullständigt oacceptabelt när man har jobbat ett helt yrkesliv. Att vi inte ska ha tillbaks fattigpensionärer är ett löfte jag kan ge, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Ylva Johansson gav lägesrapport från arbetsmarknaden

Sverige har tagit emot 163 000 asylsökanden. Inget annat OECD-land har någonsin tagit emot så många.

- De människor vi saknade i debatten för några år sedan, de är här nu, menade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Sysselsättningen i Sverige ökar. Mest ökar den för unga och för 55 plus och för utrikes födda kvinnor. Av de nyanlända är 70 000 ungdomar. Det motsvarar 3 000 skolklasser.

- 87 000 fler är i arbete sedan nuvarande regering tillträdde, flest i servicesektorn men också i den offentliga sektorn. Vi har 100 000 lediga jobb men det är svårt att matcha mot de sökande.

Först ett jobb

De arbetslösa måste rustas. Det finns en ideologisk skillnad hur det ska gå till. Ska vi minska värdet på arbetet genom att sänka löner eller ska vi öka värdet på människor genom att ge dem utbildning?

- Jag anser att vi måste blanda utbildning med jobb. Vi behöver ha ett fokus på jobb först. Det är mycket lättare att lära ett språk om man har ett jobb. Kulturen är också viktig att lära sig på en arbetsplats. Vi måste jobba med attityder.

Sverige har inga system för att ta emot nyanlända. Det måste vi bygga upp och snabbspår ingår där, sa Ylva Johansson.

För alla som kommer till Sverige i vuxen ålder är det svårt att lära sig svenska perfekt.

- Vi är språksnåla i Sverige. Det viktiga är att göra sig förstådd. Att inte tala perfekt svenska får inte bli ett hinder.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Arbetslösheten är den här regeringens viktigaste fråga. Men regeringen vill också ha ordning och reda på arbetsmarknaden och vill därför se ändringar i utstationeringsdirektivet som EU-kommissionen jobbar med just nu.

- En socialdemokratisk regering gör skillnad, menar Ylva Johansson.

Det gäller både i Sverige och i EU. Förändringen av utstationeringsdirektivet går regeringens väg och kommissionen har gjort en film som speglar den syn Sverige har i frågan.

- Sverige är det land som lyckats påverka EU näst mest. Tyskland ligger före. Vi angriper problemen bit för bit, sa Ylva Johansson.

Se hela representantskapet och hela Karl-Petter Thorwaldssons och Ylva Johanssons tal i LO PLAY

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.