Fråga facket Fråga facket

Snabbspår för nyanlända inom träindustrin

Arbetsmarknad För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen och arbetsmarknadens parter fattat en överenskommelse om snabbspår för nyanlända med utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Det nya snabbspåret omfattar 12 yrken inom träindustrin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nytt snabbspår för nyanlända inom träindustrin
Snabbspåret inom träindustrin ska ge nyanlända arbete. Foto: Lars Forsstedt

Snabbspår inom träindustrin

Fackförbundet GS hoppas att det nya snabbspåret ska bidra till att klara kompetensförsörjningen i branschen.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS, är nöjd med det nya snabbspåret.

- Vi får allt fler rapporter från våra förtroendevalda inom träindustrin att kompetensförsörjningen är en kritisk fråga på många företag, säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS.

- Vi tar nu ansvar för kompetensförsörjning till branschen och ger samtidigt människor som nyligen kommit till Sverige en chans att komma in på arbetsmarknaden, det blir en bra symbios.  

Snabbspåret för nyanlända inom träindustrin riktar sig till samtliga yrkesgrupper inom TMF (Trä- och möbelföretagen) och GS (facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) avtalsområde, däribland snickare, maskinoperatörer, CNC-operatörer och sömmare.

Erbjuda nyanlända arbete

Målet med snabbspåren är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Sedan tidigare finns det färdiga snabbspår som omfattar ett 20-tal yrken, däribland kockar, lärare, målare och byggingenjörer.

Yrkessvenska och praktik

Snabbspåret innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning.

Den branschgemensamma valideringsmodellen Industriteknik BAS kommer användas för att validera den nyanländes kompetenser och ta fram en individuell plan inom snabbspåret.

Läs mer om snabbspår för nyanlända på regeringens hemsida.