Fråga facket Fråga facket

Sjuka ska inte finnas i försörjningsstödet

Välfärd Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och LOs vice ordförande Tobias Baudin är eniga om mycket kring en förbättring av sjukförsäkringen men LO vill sätta tidspress på regeringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sjuka ska finnas i sjukförsäkringen inte i försörjningsstödet
Sjuka ska finnas i sjukförsäkringen inte i försörjningsstödet Foto: Anders Larsson

Vi ska ha en politik som gynnar våra medlemmar

Vid ett lunchseminarium på LO möttes Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och LOs vice ordförande Tobias Baudin i en debatt om sjukförsäkringen. LO är nöjd med att Sverige fått en socialdemokratiskt ledd regering även om det parlamentariska läget är en utmaning.

- Nu ska vi påverka för att få en politik som gynnar våra medlemmar. Då är sjukförsäkringen viktig. Vi måste utgå från individen. Det måste vara bärkraften. Inför vårbudgeten tycker jag första steget måste tas mot en mänskligare sjukförsäkring.

Sjukförsäkringen är välfärdens kärna

Annika Strandhäll ser sjukförsäkringen som välfärdens kärna och att vi måste få en mer mänsklig sjukförsäkring.

- Människor måste få ett tydligt stöd att komma tillbaks till arbetet så snart som möjligt utan att bli utfattig medan man är sjuk.

Ser vi bakåt har vi haft kraftigt stigande sjuktal i Sverige och sedan har de gått ner och stiger nu igen.

- Politiken har inte hittat de långsiktiga lösningarna utan skapat partipolitik. Människor ska känna tryggheten i en politisk bredd så man inte behöver oroa sig över nästa val, säger Annika Strandhäll.

LOs prioriteringslista

LO har en prioriteringslista på tre punkter för sjukförsäkringen.

1 Stupstocken, den bortre parentesen, ska bort redan i vårbudgeten.
2 Taket i sjukförsäkringen måste upp för trovärdighetens skull. Annars får vi se privata förslag och det är en modell vi inte vill se.
3 Vi har en motpart som sitter med armarna i kors. Annika Strandhäll måste bjuda in till trepartssamtal om rehabilitering och omställning för att få till en trepartsöverenskommelse.

Annika Strandhäll kunde lova att inbjudan redan ligger i postkorgen

Många människor är utförsäkrade för tredje gången. Sjuktalen har ökat de senaste fyra åren med 55 procent och 12 miljarder kronor medan människor sitter och administrerar bortre tidsgränsen.

Sjuka ska vara i sjukförsäkringen

- Så länge man är sjuk ska man befinna sig i sjukförsäkringen. Nu hamnar människor i försörjningsstödet. Vi vill att sjukförsäkringen ska vara en försäkring tillbaks. Insatser ska sättas in tidigt, säger Annika Strandhäll.

Om några veckor kommer socialförsäkringsministern att kunna svara på när den bortre parentesen försvinner.

- Vi måste fånga upp signalerna innan folk blir allvarligt sjuka och vi måste stärka Företagshälsovården, anser Annika Strandhäll.

Få piskor mot arbetsgivarna

- Tidigare när sjuktalen gick upp engagerades arbetsgivarna och arbetsmarknadens parter starkt. Nu behöver arbetsgivarna inte ens göra en rehabiliteringsplan. Premiera de arbetsgivare som tar sitt ansvar. De kan slippa ena sjukveckan, eller två, om de gör rehabiliteringsplaner, tycker Tobias Baudin.

Inkomstbortfallsprincipen ska gälla

- Taket i sjukförsäkringen ska gå efter principen för inkomstbortfall. Det finns nu en samsyn i socialförsäkringsutredningen under mandatperioden, säger Annika Strandhäll.

En grupp som nämns särskilt i socialförsäkringsutredningen är studenter och som man tittat alldeles särskilt på. Nu läggs ett förslag från utredningen för att förbättra situationen för studenter. Det handlar bland annat om deltidssjukskrivning.

- Det handlar om att koppla till lärosätena och förstärka hälsovården där för studenter och ge möjligheter till rehabiliteringsåtgärder för att kunna komma tillbaks. Detta kommer att utredas tillsammans med Utbildningsdepartementet och vi räknar med att komma med ett studentpaket för förbättringar i sjukförsäkringen för studenter.

LO kommer att driva på

Socialförsäkringsutredningen har inneburit att det kunskapsmässigt finns större resurser tillgängliga nu, menar Annika Strandhäll.

- Sjukförsäkringen är en av LOs hjärtefrågor. Vi har respekt för den parlamentariska situationen men LO kommer att driva på, säger Tobias Baudin.

- Det är viktigt för individen och Sverige att sjukförsäkringen fungerar. Stöttande arbetsplatser kommer att stötta Sveriges ekonomi, säger Annika Strandhäll.

Se hela lunchseminariet om sjukförsäkringen på LO play

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.