Fråga facket Fråga facket

Storsatsning på arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljö LO, PTK och Svenskt Näringsliv storsatsar på ett treårigt utbildningsprojekt som ska kunna ge en gemensam kunskapsplattform för skyddsombud och arbetsgivare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson
- Jag tror det är ett mer långsiktigt hållbart avtal. Foto: Christina Jonsson

Bakgrund

När Arbetsmiljöinstitutet las ner innebar det väldiga bekymmer. Där låg pengarna för vidareutbildning av skyddsombud, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

- Det har varit ett jättebekymmer för LO. Utbildningarna dog och sjönk ihop som en sufflé. Vi fick fram ett avtal med AFA-pengar på 10 miljoner kronor om året men vi ville hitta en långsiktig lösning.

Målgrupp är chefer oh skyddsombud

I ett gemensamt treårigt projekt satsar LO, PTK och Svenskt Näringsliv 75 miljoner kronor på arbetsmiljöutbildningar för företag inom det privata näringslivet. Målet är att chefer och skyddsombud ska ges möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper om förebyggande arbetsmiljöarbete.

- Även om projektet löper på tre år är förhoppningen att det ska kunna gälla också framåt och rulla på och vi har tre år på oss att utvärdera, säger Torbjörn Johansson.

Utvärderingen ska ske löpande och inga ersättningar betalas ut innan underlag från utförda utbildningar inkommit till AFA Försäkring.

- Men det finns ett antal okända faktorer i detta. Var fördelningsgränsen går mellan till exempel oss och PTK är en sådan men vi har nu tre år på oss att jobba fram den gränsen och att pröva på.

- För LOs del har det varit viktigt att kunna behålla de vidareutbildningar för skyddsombuden som vi redan har och de ryms inom denna satsning. Där har nog inte arbetsgivarna någon annan uppfattning, tror Torbjörn Johansson.

Fler entreprenörer ger ny ansvarsfördelning

Arbetsmarknaden har förändrats från förr när många fler var anställda av storindustrier.

- Det var enklare när stora företag tog hela ansvaret. Nu är det mer uppdelat på många entreprenader och fler små företag på arbetsplatsen och det ger en annan ansvarsfördelning.

Av dem som utför arbetet är kanske 10 underentreprenörer. Då ändras ordningen och hierarkin i beslutsvägarna.

- Det måste vi ta hänsyn till när vi har utbildningar. Man kan se att de olyckor som sker ofta är hos just sådana entreprenörer som går in med lägsta anbud på en komplicerad del av en produktion i industrin eller byggverksamheten, förklarar Torbjörn Johansson.

Små företag är en av målgrupperna

De små företagen som gör avancerade jobb är överrepresenterade.

- Det är olyckligt. Det måste vi göra något åt. De som har stor kunskap om arbetsmiljö är de stora arbetsgivarna men de riskminimerar genom att sälja ut. Man kan ha förståelse för deras drivkraft men de små har ju ofta mindre resurser att hantera frågan. Sen kan det också vara så att de små företagen är renodlade experter med en spetskunskap som gör att de är lämpliga för jobben, förklarar Torbjörn Johansson.

En av målgrupperna för projektet är också mindre företag.

Samma kunskapsplattform eftersträvas

Ett mål är att få arbetsgivarna att stå på samma kunskapsnivå som skyddsombuden och att arbetsgivarna förstår sitt ansvar. Då finns det mycket större förutsättningar att nå fram. På så sätt är denna satsning en god investering i en framtida arbetsmiljö, enligt Torbjörn Johansson.

- Vi tycker att det är bra att det satsas på de våra men utan kunskap också i andra änden fungerar det inte.

Genomförandefas med förhoppningar

Arbetsgivarna ska betala och ta hela utbildningskostnaden och söka pengar hos AFA Försäkring, så administrationen hamnar hos arbetsgivarna och enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarna som ska ta ansvaret och kostnaden och sedan söka bidrag. Med den här satsningen etableras det som lagen säger.

- Jag tror att det här nya systemet är mer långsiktigt hållbart än det gamla. Men det får vi se efter den försöksperiod på tre år som förväntas fortsätta.

- Det är skönt att detta är på plats. Nu går vi in i en ny fas. Vi har ett regelverk och förhoppningsvis kommer det att gälla länge och nu är det genomförandefasen som gäller, säger Torbjörn Johansson.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.